Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – prof. Peijun Zhang

5. 5. 2020 | videné 700-krát

Prednáška prof. Peijun Zhang z Univerzity v Oxforde pod názvom Interrogating HIV-1 On A New Level zo série prednášok Seminar Speaker Series projektu CAPSID sa bude konať dňa 7. mája 2020 o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Témou seminára bude aktuálny vývoj nových liekov a terapeutických stratégii na prevenciu a liečbu vírusových ochorení, konkrétne HIV-1, pri ktorom hra kľúčovú úlohu kryoelektrónová mikroskopia. 

Profesorka Zhang z Oxfordu predstaví vývoj špičkových technológii kryoEM, ktoré prinášajú bezprecedentne rozlíšenie a umožňujú tak rozsiahle badanie in situ štruktúr veľkých molekulárnych komplexov v ich natívnom bunkovom prostredí. Na lepšie pochopenie procesu infekcie používa skupina profesorky Zhangovej integračný prístup kombinujúci štrukturálne metódy s retroviroológiou, bunkovou biológiou a počítačovými simuláciami. 

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu: https://capsid.vbcf.ac.at/events/.

(zvč)

Súvisiace články