Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na obrázku mestská časť Page Hall v severoanglickom Sheffielde

Webinár: Luník v Anglicku

5. 5. 2020 | zhliadnuté 858-krát

Migračná politika a povaha multikulturalizmu vo verejných politikách predstavuje za posledných tridsať rokov jednu z najdiskutovanejších a zároveň najpolarizujúcejších debát v súčasnej britskej verejnej sfére. Negatívne konštruovanie identity slovenského, resp. východoeurópskeho Róma ako „zneužívateľa sociálneho systému krajiny“ a „člena neintegrovateľnej komunity“ – okrem iného prostredníctvom medializácie Luníka IX v britských konzervatívnych médiách – výrazne prispelo k nárastu antiimigračného a antimultikulturalistického sentimentu v časti mainstreamovej populácie a v konečnom dôsledku k odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Výskumný tím projektu VEGA 2/0084/19 – Luník IX: dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV prezentoval výsledky z terénneho výskumu na celocentrovom webinári s názvom Luník v Anglicku: kvalitatívna sonda do sociálnej adaptácie a individuálnej pamäti emigrovaných východoslovenských Rómov v severnom Anglicku. Krátkodobý terénny výskum uskutočnili Klara Kohoutová, Veronika Pastrnáková a Ondrej Ficeri na prelome novembra a decembra 2019 v anglických grófstvach Južný York a Derby, konkrétne v mestách s etnicky heterogénnymi susedstvami s vysokou koncentráciou imigrovaných východoslovenských Rómov: Sheffield – Page Hall, Rotherham – East Wood, Derby – Normanton.

Výskumný tím mapoval procesy sociálnej adaptácie v emickej a etickej rovine:

1.) sociálnu adaptáciu emigrovaných Rómov ako aktérov migrácie v novej spoločenskej a štátoprávnej formácii Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,

2.) percepciu procesu sociálnej adaptácie imigrovaných východoslovenských Rómov nerómami v susedstve a v širšom urbánnom priestore členmi ostatných etnických komunít s imigrantskou minulosťou a členmi mainstreamovej spoločnosti – v tejto súvislosti výskumný tím mapoval, aký význam má rómska imigrácia na sociálny vývoj osídleného susedstva v hosťovskej krajine.

V samostatnej časti výskumný tím sondoval individuálnu pamäť niekdajších obyvateľov košického sídliska Luník IX s cieľom zisťovať ich migračné trajektórie (migračné vzorce, migračné siete, migračnú reťaz, migračné mosty) vo vzťahu k 40-ročnej existencii tejto samosprávnej mestskej časti, ktorá za toto obdobie prekonala transformáciu so značnou populačnou, sociálnou a priestorovou dynamikou.

Ondrej Ficeri, CSPV SAV

Súvisiace články