Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Helena Kanďárová je v užšej nominácii na tohtoročnú Lush Prize

Toxikologička zo SAV v užšej nominácii na Lush Prize 2020

18. 2. 2020 | videné 1529-krát

Do užšieho výberu nominácií na prestížnu cenu LUSH Prize 2020, hneď v dvoch kategóriách – Veda a Lobing, sa dostala Dr. Helena Kanďárová, ERT z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centra experimentálnej medicíny SAV. V kategórii  VEDA Dr. Kanďárovú nominovali ako členku teamového projektu vývoja a validácie in vito protokolu pre testovanie podkožnej dráždivosti zdravotníckych pomôcok s použitím rekonštituovaných tkanivových modelov (Kandarova et al., 2018 a De Jong et al, 2018). Tento projekt získal v rokoch 2017 a 2019 aj prestížne ocenenie od Americkej toxikologickej spoločnosti. Do užšieho výberu v kategórii LOBING sa Dr. Kanďárová dostala za dlhoročné aktivity v oblasti validácie a implementácie in vitro metód do regulatívnej toxikológie, ako aj za presadzovanie princípov 3R vo vede a výskume doma aj v zahraničí (3R = „Reduction, Refinement and Replacement“ – zníženie počtu zvierat v postupoch, zjemnenie metód a nahradenie experimentálnych zvierat vo výskume). Dr. Kanďárová je členkou a spoluzakladateľkou Slovenskej Národnej Platformy pre princípy 3R a je členkou výborov niekoľkých toxikologických organizácií a poradných orgánov pre oblasť toxikológie doma aj vo svete. V roku 2017 bola prezidentkou európskeho kongresu toxikológov EUROTOX v Bratislave. Víťazov 8. ročníka Lush Prize vyhlásia v máji.

O Lush Prize

Ocenenie Lush Prize sa udeľuje za iniciatívy, ktoré smerujú k náhrade testov na zvieratách a najmä v oblasti toxikológie. Ceny v celkovej hodnote 250 000 libier sa udeľujú v piatich oblastiach: Lobing, Tréning, Verejné povedomie, Veda a Mladí vedci.  Vedci zo Slovenskej republiky sa dostali do užšieho výberu už v rokoch 2016 (Ing. Alžbeta Líšková – nominácia v kategórii Mladý vedec a v roku 2018, nominácia spoločnosti MatTek IVLSL v kategórii Tréning).

O Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie prevádzkuje jedinú chovnú stanicu experimentálnych zvierat na Slovensku. Ústav disponuje nielen in vivo laboratóriami, ale aj  modernými laboratóriami pre vykonávanie toxikologických štúdií in vitro (t. j. bez použitia laboratórnych zvierat) a poskytuje aj tréningové aktivity v tejto oblasti. Viacerí pracovníci ústavu sú aj členmi Národnej odbornej vedeckej skupiny pre posudzovanie alternatívnych metód pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a členmi Slovenskej národnej Platformy pre 3Rs (SNP3Rs). 

Marta Prnová, CEM SAV

Foto: archív