Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Geomorfológ Miloš Rusnák prednášal o prírodných hrozbách

Mladí vedci učili žiakov na východe

4. 12. 2019 | zhliadnuté 836-krát

Roadshow mladých vedcov SAV po školách Slovenska si to opäť namierila na východ republiky. Trio mladých vedcov zavítalo 28. novembra  najprv medzi gymnazistov na Poštovej ulici a v Parku mládeže v Košiciach, potom sa presunuli do Popradu do Základnej školy s materskou školou na Komenského ulici.   

V každej zo škôl odučili mladí vedci vyučovaciu hodinu o problematike, ktorej sa venujú. RNDr. Erika Demkovičová, PhD., z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach otvorila okienko do práce svojho ústavu. Žiakov upozornila, že ústav nie je len výskumnou, ale aj vzdelávacou inštitúciu pre vysokoškolákov. Takže raz možno budú kolegovia. Neurobiológovia sa venujú hlavne problematike poškodenia  nervového systému spôsobeného ischémiou alebo poranením. „Vzhľadom na to, že som súčasťou vedeckého tímu, ktorý je zameraný na traumatické poškodenie miechy, tak som sa tejto téme venovala o niečo detailnejšie. Popísala som hlavné príčiny vzniku takéhoto poranenia i fázy, v akých prebiehajú a tiež potenciálne  terapie, ktoré skúmame,“ zdôvodnila výber témy na vyučovaciu hodinu biológie. Ku koncu prezentácie zaradila videá z behaviorálneho testovania zvierat (testovanie správania), na ktoré reagovali študenti s úsmevom a záujmom. Na koniec prezentácie zaradila krátky neurokvíz s desiatimi otázkami: „Bola som milo prekvapená, ako ochotne a správne dokázali študenti odpovedať. Po prezentácii sa ešte niekoľkí pristavili so zvedavými otázkami.“

Exoplanéty už nie sú sci-fi – tak nazval svoju prednášku na hodine fyziky Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Po krátkom predstavení seba i ústavu spomenul, aké vesmírne objekty a javy na Slovensku skúmame. Potom sa venoval exoplanétam – ako ich pozorujú a čo sa z takto získaných údajov o nich dnes vedia dozvedieť. Takisto upozornil, čo o nich nevieme a teda hlavne, či majú pevný povrch, atmosféru alebo nebodaj tečúcu vodu. Pretože to sú témy, ktoré sa často objavujú v médiách. Na záver spomenul, že aj Slováci mali možnosť pomenovať exoplanétu a jej hviezdu, pričom výsledok sa dozvieme už 17. decembra.
Mgr. Miloš Rusnák, PhD., z Geografického ústavu SAV v Bratislave sa na hodinách geografie venoval prírodným hrozbám. Mladý geograf, rodák z Gelnice, sa venuje najmä vodným tokom. Popísanie postupu práce „vodného“ výskumníka prezentoval množstvom záberov, predovšetkým z dronu, na slovenské vodné toky. Výklad o najväčších povodniach a zosuvoch pôdy na Slovensku mládež zaujal.     

Tri školy za deň, to je fuška aj pre skúsenejších lektorov. Prínos bol však obojstranný – študenti dostali možnosť nahliadnuť do života mladých vedcov a naopak vedci z ústavov SAV si otestovali svoje pedagogicko-prezentačné schopnosti. „Na východnom Slovensku sa opäť prejavila ústretovosť škôl i aktivita a záujem žiakov,“ zhodnotila posledný tohtoročný výjazd mladých vedcov Mgr. Monika Hucáková, hovorkyňa SAV, ktorá projekt rozbehla v roku 2017.

Text a foto: Katarína Čižmáriková