Aktuality

Historický ústav SAV podporuje založenie múzea pre obete komunizmu

18.11.2019, otvorené 3260-krát

 

Pred niekoľkými dňami tri desiatky osobností podpísali výzvu na založenie múzea obetí komunizmu, medzi nimi napríklad niekdajší predseda slovenského parlamentu František Mikloško, bývalá predsedníčka vlády Iveta Radičová, primátor Bratislavy Matúš Vallo, herec Milan Lasica, historik Roman Holec či literárny vedec Peter Zajac.

Historický ústav SAV podporuje iniciatívu Aby minulosť nemala budúcnosť, ktorá sa presadzuje o vytvorenie múzea dokumentujúceho osudy ľudí perzekvovaných počas trvania komunistického režimu na Slovensku. Vytvorenie takejto inštitúcie vníma vedenie Historického ústavu SAV ako užitočný krok smerom k účinnému sprostredkovaniu informácií o vývoji povojnového Slovenska širokej verejnosti. Spracovanie dejín 20. storočia a špeciálne obdobia vlády komunistickej strany v múzeách je v súčasnosti na Slovensku nedostatočné. Táto skutočnosť je ešte výraznejšia v porovnaní so situáciou v ostatných európskych krajinách. Muzeálne expozície majú z hľadiska uchovávania a formovania historickej pamäte jedinečnú úlohu, ktorú iné formy popularizačných aktivít nedokážu plnohodnotne zastúpiť.

V slovenskej spoločnosti pozorujeme pomerne vysokú mieru akceptácie nedemokratických tendencií, často spojenú s obdivom minulých diktátorských režimov, ako aj neznalosť kľúčových udalostí najnovších dejín. Rôzne formy perzekúcií namierené proti jednotlivcom, ako aj celým spoločenským skupinám boli nedielnou súčasťou fungovania komunistického režimu. Pripomínanie toho faktu pomocou špecializovaného múzea ponúka okrem primárnej informačnej úlohy tiež možnosť dôstojnou formou poukázať na porušovanie ľudských a občianskych práv v období rokov 1948-1989. Vedecky dôkladne spracovaná a moderne pripravená výstava tvorí dôležitý nástroj zvyšovania informovanosti o fungovaní socialistickej diktatúry v povojnovom Československu. Historický ústav preto pre tento projekt ponúka svoju vedeckú záštitu a expertnú činnosť. 

Slavomír Michálek

Foto: ah

Príloha

Plot s ostnatým drôtom na slovensko-rakúskej hranici je už minulosťou