Aktuality

Zomrel RNDr. Jozef Řeháček, DrSc.

Vložil(a): S. Ščepán, 25.7.2019, videné 461-krát

 

Významný vedecký pracovník Virologického ústavu SAV RNDr. Jozef Řeháček, DrSc., parazitológ, rickettsiológ a medicínsky entomológ, zomrel 8. júla 2019 vo veku 88 rokov v Bratislave. Narodil sa v Čechách (7.4.1931, v Rychnove nad Kněžnou), kde vyštudoval gymnázium a absolvoval Biologickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, odbor zoológia. Celý svoj pracovný život strávil na Slovensku, a to na jedinom pracovisku, na Virologickom ústave SAV v Bratislave, kde nastúpil ako interný ašpirant v r. 1954.

Tu pracoval ako vedecký, neskôr vedúci vedecký pracovník do roku 1999, kedy odišiel do dôchodku. Prvých desať rokov svojej profesionálnej práce sa venoval ekológii arbovírusov, najmä vzťahu vírusov a kliešťov a na túto tému obhájil v roku 1958 aj kandidátsku prácu. O sedem  rokov neskôr prešiel na nové oddelenie rickettsiológie, kde jeho hlavným objektom výskumu boli opäť kliešte, a to ako vektory rickettsií. Jeho celoživotná práca bola zložená z experimentov a z terénneho výskumu a za týmto účelom organizoval a zúčastňoval sa mnohých expedícii od Sibíri po Portugalsko. V rámci spolupráce s WHO absolvoval niekoľko dlhodobých študijných pobytov v Austrálii a v USA. Jeho systematický výskum viedol k objaveniu nového druhu Rickettsia slovaca, ktorý je už dnes potvrdený aj geneticky ako patogén u ľudí. Praktické aj teoretické vedomosti z výskumu publikoval ako autor a spoluautor štyroch monografií, publikoval aj vyše tristo vedeckých publikácii alebo príspevkov na vedeckých konferenciách. Mnohé jeho priekopnícke práce sú citované doteraz. Titul DrSc. získal v r. 1972, viedol diplomantov, doktorandov a v jeho laboratóriu vyrástla škola terénnych rickettsiológov. Dr. Řeháček bol členom Americkej rickettsiologickej spoločnosti, Slovenskej entomologickej spoločnosti a čestným členom Slovenskej parazitologickej spoločnosti. Za svoj  vedecký prínos bol odmenený medailou Sicílskej vedeckej spoločnosti, Medailou N. F. Gamaleja, Pamätnou medailou SAV, Striebornou čestnou plaketou za zásluhy v biologických vedách a Medailou prof. Hovorku. (ek)

 

 

Príloha

RNDr. Jozef Řeháček, DrSc.