Aktuality

Periodická tabuľka mladých chemikov

Vložil(a): S. Ščepán, 31.1.2019, videné 349-krát

Od júla 2018 do júla 2019 sú nominovaní, vyberaní a napokon aj titulom ’Young Chemist Element’ ocenení 118 vynikajúci mladí chemici a chemičky z celého sveta. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť Periodickú tabuľku s menami a profilmi mladých chemikov a poukázať tak na široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a v neposlednom rade aj odhodlania mladých potenciálnych lídrov v celosvetovej chemickej komunite pre aktuálne storočie.

Tvorba IUPAC Periodickej tabuľky mladých chemikov je vo svojej polovici. Mená a profily mladých chemikov sú zverejňované a k prvkom priraďované v poradí podľa ohlásenia objavov jednotlivých prvkov. SNK IUPAC a SCHS (v spolupráci s uvažovanými nominantmi) predložili príslušnej komisii IUPAC doposiaľ na posúdenie dva návrhy. Jeden z nich bol prijatý a na Slovensku máme laureátku ’Young Chemist Element’ prvku platina. Druhý návrh s menom a profilom nášho mladého kolegu je medzi tými, ktoré sú posudzované pre zostávajúce prvky Periodickej tabuľky. Viac na: https://iupac.org/100/pt-of-chemist/).

Pozornosť púta aj  Kvíz IUPAC o Periodickej tabuľke, nájdete ho na:  https://iupac.org/100/pt-challenge/Kvíz je celosvetovo zameraný predovšetkým na mladých študentov (ale nielen na nich). Kvíz IUPAC o Periodickej tabuľke vám predloží pätnásť náhodne vybraných otázok o chemických prvkoch. Je v angličtine, môžu sa však používať on-line prostriedky na preklad. Na začiatku svojho kvízu sú záujemcovia vyzvaní vybrať si tzv. avatar prvok. Skóre z kvízu sa s názvom tohto prvku zaznamená v tabuľke a na mape účastníkov kvízu ihneď po tom, ako kvíz ukončíte a uvediete svoju e-mailovú adresu. K 21. januáru 2019  dva týždne po celosvetovom otvorení kvízu, sa takto zo Slovenska zaregistrovalo sedem účastníkov. Účastník, ktorý zodpovie správne na deväť a viac otázok, dostane zo sekretariátu IUPAC certifikát o svojom výsledku a získava právo zúčastniť sa aj druhej časti kvízu nazvanej Nobelium Contest.

Milan Drábik, predseda SNK IUPAC

 

 

 

Príloha

2019IYPT.jpg