Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Víkend so SAV hostila Trnava

Trnava hostila Víkend so SAV

4. 7. 2024 | videné 262-krát

Piatok a sobota 21. a 22. júna 2024 boli v Trnave vyhradené poznaniu, vzdelávaniu a vede. Podujatím Víkend so SAV vedci zo Slovenskej akadémie vied už tradične pootvorili verejnosti dvere do svojich pomyselných pracovní a laboratórií. Ako uviedol predseda SAV prof. Pavol Šajgalík: „Je nesmierne dôležité prinášať vedu aj do regiónov, kde je takýto kontakt vzácny a veľmi potrebný. Preto sa tento rok Víkend so SAV posunul z hlavného mesta do blízkej Trnavy.

Sme radi, že prvý mimobratislavský ročník Víkendu so SAV hostila práve Trnava, ktorá patrí k historickým centrám vzdelanosti a zároveň je moderným dynamickým univerzitným mestom.

V 14 stánkoch a na pódiu sa predstavila viac ako tretina organizácií SAV, predovšetkým vedeckých ústavov zastupujúcich vedy o živej i neživej prírode, ale aj spoločenské a humanitné vedné disciplíny. Expozície boli s množstvom zaujímavých zábavných a edukačných aktivít  pripravené privítať malých vedátorov, zároveň však ponúkali možnosť dozvedieť sa množstvo nových informácií a prehĺbiť poznanie v ktorejkoľvek vednej oblasti každému bez ohľadu na vek či vzdelanie.   

V stánku Chemického ústavu SAV, v. v. i., sa mohli návštevníci dozvedieť, kde všade sa stretávame so sacharidmi, o rôznych možnostiach ich využitia, napríklad aj pri diagnostike niektorých ochorení, ale aj to, čo sa s nimi deje v našom tele. Do Trnavy priniesli chemici aj niektoré zo zbierky kvasiniek, ktorá je s počtom 4000 kmeňov najrozsiahlejšou v strednej Európe. Vedeli ste kvasinky môžu pomôcť rastlinám zvládať neblahé dôsledky klimatických zmien?

Mikroorganizmy boli hviezdami aj v stánku Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., kde ste sa mohli dozvedieť napríklad o tom, že aj baktérie dokážu vytvárať farebné pigmenty, podobne ako rastliny, že môžu aj ochorieť, ale aj to, že  v mede, rastlinách, esenciálnych olejoch, ale aj v špinavej zemi sú užitočné látky, ktoré pôsobia proti vírusom, plesniam a baktériám.

Pod mikroskop a cez lupu sme sa pozerali aj v stánkoch Biomedicínskeho centra (BMC) SAV, v. v. i., a Parazitologického ústavu SAV, v. v. i. S parazitológom sme spoznávali háďatká, ktoré sú dôležitou súčasťou pôdneho ekosystému, ale niektoré z nich vedia narobiť v záhradách a na poliach aj poriadne problémy. Kolegovia z BMC SAV nám ukázali rôznorodosť ľudskému oku neviditeľných organizmov. Ako sa ich pôsobenie môže prejavovať celkom viditeľne, bolo možné pozorovať napríklad na rastlinách v podobe chorôb a poškodení.

V stánku Ústavu zoológie SAV, v. v. i., prilákala zvedavých milovníkov prírody možnosť detailne si obzrieť exotické šváby či užitočné húsenice a v neposlednom rade zistiť, prečo je vínna muška taká obľúbená v laboratóriách. V lákavej expozícii stánku Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., ste si mohli prezrieť fluorescenčné látky a materiály pod ultrafialovým svetlom a dozvedieť sa viac o tomto fascinujúcom jave.

Vedomosti o rôznorodosti a vzťahoch, ktoré medzi sebou vytvárajú zvieratá, rastliny a všetko živé i neživé v krajine, ste si mohli osviežiť a rozšíriť spolu s kolegami z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.  Krajina bola tiež stredobodom záujmu v kreatívnom stánku Geografického ústavu SAV, v. v. i., ktorý objekty svojho výskumu predstavil prostredníctvom lego sveta. Tu ste si mohli pozrieť riečnu krajinu a zmeny, ktoré ju transformujú, zosuvy, rozmanitosť lúk a ich manažment. Tiež ste mohli pozorovať s geografmi rôzne typy krajinnej pokrývky, ich vývoj či zmeny, ktorým vplyvom ľudskej činnosti podliehajú. Astronomický ústav SAV, v. v. i., priblížil návštevníkom blízky aj vzdialený vesmír prostredníctvom pútavých videí, možnosti vidieť cez ďalekohľad útvary na povrchu Slnka a prezrieť si 3D modely návštevníkov z vesmíru – kométy i asteroidov.

Nemenej fascinujúci a záhadný je aj malý „vesmír“, ktorý nosíme všetci so sebou – náš mozog. Nahliadnuť do tajov jeho fungovania ste mohli v spoločnosti kolegýň a kolegu z Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., bol doslova tvorivou dielňou malých „materiálových vedcov“, ktorý napríklad vďaka vlastnoručnej výrobe cukríka dokázali pochopiť princíp práškovej metalurgie. Radi sa tu zastavili aj všetci tí, ktorých zaujímajú moderné materiály či budúcnosť a možnosti využívania rôznych zdrojov energie.

Priam manufaktúrny ruch vládol u našich historikov, kde ste si mohli okrem debaty s naslovovzatými odborníčkami osvojiť písanie historickými typmi písiem podľa predlôh, šifrovať a dešifrovať tajné písmo či pečatiť dokumenty pečaťou s voskom. Ako sa hovorí, „ šaty robia človeka“ – na replikách renesančného historického odevu sa návštevníci dozvedeli viac o jeho funkčnej i reprezentatívnej stránke a jeho úlohe v súdobej spoločnosti.

Nechýbali ani naše dve kongresové centrá KC ACADEMIA Starí Lesná a KC Smolenice, ktoré okrem kongresových služieb otvárajú svoje priestory aj širokej verejnosti. Nachádzajú sa v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier a na Smolenickom zámku v krásnom malokarpatskom regióne. Obe zariadenia ponúkajú množstvo zaujímavých pobytov a podujatí.

Na svoje si počas dvoch dní prišli aj malí a veľkí kreatívci. V mnohých našich stánkoch sa kvízovalo, doplňovalo, kreslilo, skladalo a modelovalo a v každom z nich vítali návštevníkov naši vedci pripravení s ľahkosťou a vtipom odpovedať na hĺbavé aj všetečné otázky.

Okrem výživného víkendového programu v stánkoch sa v piatok na pódiu vystriedali kolegovia z Ústavu vied o zemi SAV, v. v. i., Prognostického ústavu CSPV SAV, v. v. i., Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Historického ústavu SAV, v. v. i., Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Ústavu politických vied SAV, v. v. i., Ústavu zoológie SAV, v. v. i., Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., a Chemického ústavu SAV, v. v. i. V pútavých rozhovoroch s moderátorom M. Chynoranským sa diváci mohli započúvať do rozprávania o vojvodinských Slovákoch, problémoch a výzvach, ktoré prináša klimatická zmena či konšpiračných teóriách spojených s osobnosťou M. R. Štefánika, dozvedeli sa tiež niečo o plánovaných podujatiach v KC Smolenice a možnostiach stráviť voľný čas na tomto malebnom zámku. Zaujímavé a motivujúce bolo tiež rozprávanie jedného z našich špičkových vedcov o tom, ako sa z trnavských školských lavíc dostal až k práci v jadrovom výskume. Spolu s ďalšími kolegami a kolegyňami sme nazreli do sveta pôdnych mikroorganizmov, zistili zaujímavosti o vínnych muškách, ich podobnosti s človekom a aj to, aký je ich prínos vo výskume. Parazitológ nám vysvetlil, či sú háďatká len škodlivé, alebo môžu byť aj prospešné. Vďaka rozhovoru s kolegyňou z Laboratória apidológie a apiterapie ÚMB SAV, v. v. i., sme zistili napríklad aj prekvapujúcu skutočnosť, že med môže byť prospešný pre zubnú sklovinu. Okrem včiel, o ktorých sa v piatok a v sobotu viackrát hovorilo, sa na pódiu zaskveli aj exotické šváby, ktoré svojou veľkosťou a vzhľadom pútali pozornosť aj v stánku zoológov. Kolega z Chemického ústavu SAV, v. v. i., na pódium okrem množstva zaujímavých informácií o sacharidoch priniesol aj experimenty, ktoré sa už v školách nerobia. Historický exkurz do odievania raného novoveku bol vďaka replikám historických kostýmov nielen podnetným rozprávaním, ale aj pastvou pre oči.

Viacerí pozorní poslucháči získali za správnu odpoveď odmenu. Jednou z nich boli lístky na podujatie Dračie dni na Smolenickom zámku .  

Deň plný vedy a zábavy sme zavŕšili koncertom skvelej domácej hudobnej skupiny Hudba z Marsu.

Ďakujeme všetkým účastníkom a partnerom (mesto Trnava, Lifestarter a Sandberg capital), všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa Víkend so SAV niesol v znamení pohody a zábavy ale bol aj oslavou vedy a vzdelávania. Dovidenia o rok na Vikende so SAV.

Fotogaléria z podujatia

 

Spracovala: Lenka Ulašinová Bystrianska, Referát strategického rozvoja SAV

Foto: Katarína Gáliková, Martin Bystriansky

Súvisiace články