Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovenskí biskupi darovali pápežovi Františkovi nové preklady Jánovho a Lukášovho evanjelia a List Rimanom z dielne Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Biblické preklady zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV: Dar pre pápeža

3. 7. 2024 | videné 210-krát

Pri svojej návšteve začiatkom júna 2024 Ad limina apostolorum slovenskí biskupi darovali pápežovi Františkovi nové preklady Jánovho a Lukášovho evanjelia a List Rimanom. Preklady pripravili postupne od roku 2017 v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, v. v. i., v rámci riešenia projektov APVV. Vyšli vo vydavateľstve Postoj Media.

Tento rok je to už druhý dar pre pápeža Františka z pracoviska Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Tým prvým bolo darovanie Kamaldulskej Biblie pripravenej v roku 2002 pracovníkmi Slavistického kabinetu SAV (dnes SÚJS SAV, v. v. i.) delegáciou čelných predstaviteľov SAV, ktorá mala audienciu u pápeža 18. januára tohto roku

V roku 2024 pápež František tak dostal zo SÚJS SAV najstarší preklad celej Biblie do slovenčiny aj najnovšie slovenské preklady biblických kníh. 

 

Spracovala: Katarína Žeňuchová, SÚJS SAV, v. v. i.

Foto: © Vatican Media

Súvisiace články