Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Archeoskanzen Modrá u Velehradu. Pohľad na archeoskanzen predstavujúci život v časoch Veľkej Moravy. Foto: M. Polášková, obec Modrá

Archeológovia SAV pozývajú do nového unikátneho múzea

3. 7. 2024 | videné 663-krát

Pred pár dňami bolo v najväčšom a najnavštevovanejšom archeologickom skanzene Českej republiky v Modré u Velehradu slávnostne otvorené nové unikátne múzeum – Klenotnica Veľkej Moravy. Ide o výsledok spoločného slovensko-českého projektu v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20 s názvom Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy.

„V rekordne krátkom čase sa nám podarilo vybudovať pod úrovňou terénu archeoskanzenu moderné múzeum s najvýkonnejšími zabezpečovacími systémami. V rámci pilotnej výstavy s názvom Elity Veľkej Moravy sú verejnosti predstavené najvýznamnejšie nálezy z hradísk a pohrebísk Veľkej Moravy, ktoré reprezentujú hmotnú kultúru spájanú s najvyššou spoločenskou vrstvou 9. – 10. storočia,“ povedala Jaroslava Ruttkayová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Návštevník môže vidieť množstvo jedinečných dobových výrobkov – šperky, výzbroj, výstroj zasadené do panoramatických scén zobrazujúcich najvýznamnejšie medzníky veľkomoravského vývoja.

„Ide o nálezy reprezentujúce významné juhomoravské náleziská – Mikulčice, Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, Pohansko u Břeclavi. Osobitnú pozornosť púta originál zvona z hradiska Bojná neďaleko Topoľčian, ktorý patrí k európskym unikátom dokladajúcim nielen upevňovanie kresťanstva v 9. storočí, ale zároveň poukazuje aj na vyspelosť vtedajšej nobility,“ uviedla archeologička.

Na českej strane je nositeľom projektu obec Modrá a na slovenskej strane obec Cífer. Práve starostovia týchto obcí dokázali zladiť všetkých aktérov projektu a v stanovených termínoch dosiahnuť skvelý výsledok, ktorý od prvého dňa vyvolal obrovský záujem verejnosti. Hlavným autorom scenára výstavy je Luděk Galuška. Samotná výstava je dielom Moravského zemského múzea v spolupráci s obcou Modrá, Archeologickým ústavom AV ČR, Brno, v. v. i., Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity – Ústavom archeológie a muzeológie a Archeologickým ústavom SAV, v. v. i.

 

Spracovala: Monika Tináková

Súvisiace články