Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ázijský tigrovaný komár

Ázijský tigrovaný komár si vytvoril v Bratislave lokálnu populáciu

3. 7. 2024 | videné 825-krát

Invázny ázijský tigrovaný komár, ktorý bol zaznamenaný v roku 2023 v bratislavskej mestskej časti Ružinov, dokázal podľa prvých výsledkov monitoringu v tejto lokalite prezimovať, usídlil sa tu a tvorí lokálnu populáciu. O výskyte komára Aedes albopictus informovalo prvýkrát Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., vo februári 2024. Na overení jeho prezimovania spolupracujú vedci Biomedicínskeho centra s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

„Ázijský tigrovaný komár bol zaznamenaný aj tento rok na rovnakých lokalitách v Ružinove. Našli sa samičky aj samce a čerstvo nakladené vajíčka. Od našich druhov komárov ho vieme pomerne ľahko rozoznať, pretože je čisto čierny, so snehovobielymi prúžkami na nohách, bez škvŕn na krídlach a s bielym pásikom na hrudi a hlave. Na Slovensku bol tento druh komára zaznamenaný už aj v roku 2012 v okolí Košíc, vtedy sa mu u nás ale nepodarilo usídliť,“ hovorí RNDr. Viktória Čabanová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV.

Vedkyňa momentálne pracuje na porovnaní DNA jedincov, ktoré nám môže okrem iného priblížiť, z ktorých krajín sa k nám komáre dostali. Výsledky budú známe do niekoľkých týždňov. Aedes albopictus sa rozšíril z Ázie do celého sveta prostredníctvom dovozu komodít, napríklad pneumatík. Prenáša 22 rôznych vírusov vrátane exotických vírusov dengue, chikingunya, Zika alebo žltá zimnica. Na Slovensku cirkuluje západonílsky vírus a vírus Usutu. Exotické vírusy ako dengue, chikungunya a Zika sa u nás lokálne nešíria. Všetky doterajšie ľudské prípady nákazy sú importované. Komár je len potenciálnym prenášačom, ale nie zdrojom nákazy, takže jeho výskyt neznamená automaticky šírenie prenosných ochorení.

„Pre zabránenie šírenia vírusov je nesmierne dôležité eliminovať tohto komára hneď na začiatku a nedovoliť, aby sa u nás trvalo usídlil a množil. Najviac sa mu darí v človekom vytvorených liahniskách – kontajneroch a nádobách s malým množstvom vody, kvetináčoch, odkvapoch, kanalizácii či v odpade naplnenom vodou. Preto je zníženie jeho počtu a zastavenie jeho rozmnožovania v rukách všetkých obyvateľov,“ apeluje Viktória Čabanová.

Proti inváznym komárom sa dá bojovať pomocou veľmi jednoduchých a nenáročných krokov. Ich dodržiavanie vie veľmi výrazne znížiť početnosť týchto druhov a ich ďalšie rozširovanie. Obyvateľom odporúčajú vedci dôkladne hľadať potenciálne liahniská. V okolí domov sa pravidelne nachádza veľký počet nádob, v ktorých sa zadržiava dažďová voda. Je potrebné zbierať odpadky a eliminovať skládky. Odprataním takého odpadu a jeho triedením sa výrazne znižujú šance pre invázne komáre, ktoré ich vidia ako potenciálne liahniská.

„Informujte svoje okolie v prípade zaznamenaného výskytu. Vždy skontrolujte auto a svoju batožinu pred odjazdom z cudzej krajiny, či sa v nich nenachádzajú komáre ako nechcený suvenír. A v neposlednom rade apelujeme na verejnosť, aby sa zapojila do monitoringu pomocou mobilnej aplikácie Mosquito Alert, vďaka ktorej môže každý monitorovať invázne komáre  pomocou svojho mobilu. Aplikácia je voľne dostupná na Google Play alebo Apple Store,“ dodáva vedkyňa.

 

Spracovala: Monika Tináková

Foto: pixabay.com; commons.wikimedia.org

Súvisiace články