Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava: Ing. Miroslav Blaženec, PhD., ÚEL SAV, v. v. i.; RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., BMC SAV; Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD., ÚESA SAV, v. v. i.; doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.,  ÚACH SAV, v.v.i.; Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, CEM SAV, v. v. i.; doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., Filozofický ústav SAV, v. i. i.; Mgr. Emanuel Beška, PhD., Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.; Mgr. Jana Levická, PhD.,  JÚĽŠ SAV, v. v. i.; Ing. Martin Nosko, PhD., ÚMMS SAV, v. v. i.; Mgr. Daniel Bútora; Mgr. Denisa Fedáková, PhD., CSPV SAV, v. v. i.

Program rozvoja pre riaditeľov ústavov SAV

1. 7. 2024 | videné 397-krát

V rámci stratégie Ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R) sa v Slovenskej akadémii vied uskutočnila séria školení, ktoré boli vedené spoločnosťou FBE – For Business Excellence, ktorá je známa svojou dlhoročnou praxou v oblasti poradenstva, vzdelávania a osobnostného rozvoja.

Spoločnosť FBE Slovakia vytvorila na mieru pre SAV sériu školení rozdelených do štyroch modulov – vďaka nim si účastníci mohli zlepšiť svoje manažérske zručnosti, efektivitu v riadení a vedení svojich tímov a organizácie. Školenia boli navrhnuté tak, aby účastníci získali nielen teoretické znalosti, ale aj praktické skúsenosti prostredníctvom simulácií. Školiteľom bol Mgr. Daniel Bútora, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, veľkú spokojnosť s jeho prácou potvrdzuje aj spätná väzba účastníkov.

Zúčastnil som sa všetkých štyroch pripravených modulov. Školenia boli pripravené na vysokej profesionálnej úrovni a každá z vybraných tém poskytovala dôležité informácie potrebné pre zlepšenie manažérskych a líderských zručností riaditeľov. Extrémne užitočné boli individuálne nácviky rozhovorov napríklad pri ťažkých pracovných situáciách, spôsoby získavania spätnej väzby. Vedľajším výsledkom zorganizovaných školení bola možnosť stretnutia sa a spoznania riaditeľov ústavov SAV naprieč jednotlivými oddeleniami vied. Vzniknuté kontakty len potvrdili, že v takejto praxi (napr. formou neformálnych stretnutí riaditeľov) je potrebné pokračovať aj v budúcnosti,“ zhodnotil školenie Mgr. Peter Gömöry, PhD., riaditeľ Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Rovnako veľmi spokojná bola aj Ing. Yvetta Velísková, PhD., riaditeľka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i.: „Veľmi pekne ďakujem tímu HRS4R za zorganizovanie tejto série školení. Ich forma bola ´ľahko stráviteľná´ – prístupná, obsah bol pre mňa vo viacerých smeroch poučný a veľmi užitočný. Odporúčam absolvovať každému riaditeľovi.“ 

So školením riaditeľov vyjadril spokojnosť aj Mgr. Emanuel Beška, PhD., riaditeľ Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. „Veľmi oceňujem skutočnosť, že Úrad SAV pre nás takúto možnosť pripravil a zorganizoval. Aj touto formou by som sa rád poďakoval všetkým čo sa podieľali na organizácii tohto programu. Školenie riaditeľov považujem za veľmi dobrú investíciu do ľudského kapitálu, ktorá sa SAV vráti. Výborný bol obsah školení, nadväznosť jednotlivých modulov, ako aj skúsený školiteľ. Absolvovanie týchto školení odporúčam vedúcim pracovníčkam a pracovníkom na všetkých úrovniach riadenia. Pridanú hodnotu predstavovala tiež možnosť nadviazania veľmi dobrých vzťahov s kolegyňami a kolegami z rôznych centier a ústavov SAV, vrátane tých z iných oddelení akadémie.“

Program rozvoja riaditeľov je súčasťou dlhodobej stratégie na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov a podporu výskumných pracovníkov v súlade so štyridsiatimi princípmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexom správania pre nábor výskumných pracovníkov. Cieľom je vytvoriť priaznivé pracovné prostredie, ktoré podporuje otvorený, transparentný a na výsledkoch založený nábor výskumníkov.

Slovenská akadémia vied získala ocenenie HR Award v roku 2020. Aktuálne je do stratégie HRS4R zapojených 40 ústavov SAV. Ústavy SAV, ktoré majú záujem pristúpiť k stratégii HRS4R, zúčastňovať sa aj na takýchto zaujímavých školeniach, nás môžu kontaktovať emailom hrs4r@savba.sk alebo na našej stránke www.hrs4r.sav.sk.

 

Spracovala a foto: Dominika Olšovská, OVV SAV

Súvisiace články