Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vladimír Biloveský, UMB Banská Bystrica

Vladimír Biloveský: Časopis Kritika prekladu. Premeny jeho podôb, statusu a funkcií

24. 6. 2024 | videné 128-krát

V stredu 26. júna 2024 o 14.00 hod. sa v zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., koná hosťovská prednáška Vladimíra Biloveského z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prednáška má názov Časopis Kritika prekladu. Premeny jeho podôb, statusu a funkcií.

Podujatie sa uskutoční v rámci výskumného projektu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty osobnosti, inštitúcie.

Link na pripojenie cez Zoom
Meeting ID: 843 3151 8299
Passcode: 091987

Časopis Kritika prekladu má za sebou už jedenásť rokov existencie. Vznikol v roku 2013, keď na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici vyvrcholili dlhoročné úvahy o potrebe, možno až nutnosti inštitucionálne či časopisecky reflektovať kritiku prekladu na Slovensku. Veľa sa o nej písalo a diskutovalo, no väčšinou to viedlo k záverom, že v slovenskom kultúrnom prostredí kritika prekladu neexistuje. Ak existuje, je publikovaná roztratene v rôznych periodikách v podobe skromných zmienok o úrovni prekladu na okraji recenzie. Ako výsledok týchto snáh vznikol časopis, ktorého cieľom je reflektovať problematiku kritického hodnotenia prekladov. Časopis zapĺňa biele miesta v uvedenej oblasti, dotvára celkovú mozaiku slovenského myslenia o preklade a ponúka priestor na objektívnu i polemickú reflexiu v oblasti kritiky prekladu umeleckých, odborných, ale aj audiovizuálnych textov.

Cieľom prednášky je predstaviť status časopisu, jeho funkcie a premeny z diachrónnej perspektívy, ale i z perspektív osobností, ktoré ho vytvárali a tvoria, a tiež uvažovať o jeho postavení v slovenskom kultúrnom i translatologickom prostredí.

Viac informácií

 

Zdroj: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články