Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Slovensko a Európska sociálna sonda: Zverejnenie dát 11. kola ESS

21. 6. 2024 | videné 228-krát

Databáza prestížneho európskeho akademického projektu European Social Survey (ESS ERIC) sa 20. júna 2024 rozrástla o dáta z 11. kola, medzi ktorými nechýbajú ani údaje zo Slovenska. Okrem slovenských dát sa do prvého zverejnenia dát zahrnuli aj údaje z týchto 12 krajín: Fínsko, Holandsko,  Chorvátsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.

Zber dát 11. kola ESS sa uskutočnil v období september – december 2023 a realizoval sa formou osobných rozhovorov s 1442 respondentami a respondentkami na celom území Slovenska. Miera  ochoty odpovedať slovenských respondentov a respondentiek bola 46,7 percenta.

Profesor Rory Fitzgerald, riaditeľ projektu ESS a laureát Medzinárodnej ceny SAV pre rok 2023 to komentoval slovami: „Sme naozaj nadšení, že môžeme predstaviť toto prvé zverejnenie údajov pre 11. kolo nášho medzinárodného prieskumu. Všetci v ESS sú nesmierne vďační našim neuveriteľným národným koordinátorom a ich tímom, ako aj anketárom v teréne, ktorí počas tohto kola zbierali údaje z prieskumu.“

Európska sociálna sonda prináša dáta o obyvateľoch Európskych krajín, ich postojoch, hodnotách, správaní a názoroch už viac ako 20 rokov (od roku 2001).

V aktuálnych dátach okrem iného nájdete aj odpovede na otázky (výber):

  • Koľko času trávite pozeraním, čítaním alebo počúvaním správ o politike a aktuálnom dianí?
  • Povedali by ste, že väčšinou sa ľudia snažia pomôcť iným alebo sa väčšinou starajú len o seba?
  • Ako ste v tomto období celkovo spokojný/á so svojim životom?
  • Povedali by ste, že je vo všeobecnosti zlé alebo dobré pre slovenskú ekonomiku, keď sem prichádzajú žiť ľudia z iných krajín?
  • Ako veľmi sa obávate klimatických zmien?
  • V koľkých z posledných siedmich dní ste rýchlo chodili, športovali alebo vykonávali inú fyzickú aktivitu 30 minút alebo dlhšie?

Navyše otázky v 11. kole ESS sú doplnené o dva okruhy otázok. Prvý sa týka rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami a prípadov diskriminácie na základe rodu. Druhý sa týka životného štýlu, zdravotného stavu a zdravotnej starostlivosti.

Záujemcov a záujemkyne o prieskum ESS určite poteší, že všetky ESS dáta a s nimi súvisiaca dokumentácia sú voľne prístupné cez Data Portal.

Aktivity projektu ESS ERIC sú na Slovensku koordinované Denisou Fedákovou a Michalom Kentošom z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. (Spoločenskovedný ústav) s podporou sekcie výskumu a vývoja MŠVVM.

 

Spracovala: Denisa Fedáková, CSPV SAV, v. v. i.

Foto: unsplash.com/Ryoji Iwata

Súvisiace články