Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

V Bratislave sa uskutoční CrysAC workshop

20. 6. 2024 | videné 171-krát

Pozývame Vás na CrysAC workshop s podtitulom „Provenace Studies in Art and Cultural Heritage,“ ktorý sa uskutoční 1. júla 2024 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave od 10.00 do 17.00 hod.

Semináre CrysAC sú jednodňové podujatia organizované Komisiou pre kryštalografiu v umení a kultúrnom dedičstve Medzinárodnej únie kryštalografov (CrysAC IUCr) s cieľom stimulovať výmenu poznatkov medzi kryštalografmi, výskumníkmi z rôznych odborov a ďalšími odborníkmi, ktorí sa zaujímajú o výskum kultúrneho dedičstva.

Súčasný workshop, organizovaný ako sprievodné podujatie 7. medzinárodného kongresu chémie pre kultúrne dedičstvo (CHemCH 2024, Bratislava, Slovensko), ponúka pestrú škálu príspevkov o pôvode rôznych objektov kultúrneho dedičstva (maľby, drevené architektonické prvky, najstaršie doklady európskeho osídlenia, drahé kamene a i.) s využitím rôznych metód (röntgenová prášková difrakcia, prvková a izotopová analýza, proteomika a i.).

Podrobný program je uvedený v prílohe na konci článku.

Seminár je bezplatný, ale je potrebné sa vopred zaregistrovať tu.

Workshop bude vysielaný prostredníctvom streamu. Ak nemôžete prísť do Bratislavy, môžete si ho pozrieť online pomocou odkazu, ktorý vám zašleme e-mailom po registrácii.

Účastníci, ktorí sa nezúčastnia na konferencii ChemCH, môžu navštíviť reštaurátorský ateliér Slovenskej národnej galérie. Účastníci konferencie ChemCH budú mať počas konferencie exkurziu do Slovenskej národnej galérie.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

 

Súvisiace články