Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Svetový deň utečencov si pripomíname 20. júna

Svetový deň utečencov oslavuje ich odolnosť a prínos pre hostiteľské komunity

20. 6. 2024 | videné 246-krát

Svetový deň utečencov, ktorý si každoročne pripomíname 20. júna, zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia o výzvach, ktorým čelia utečenci a utečenky. Okrem zvyšovania povedomia tiež oslavuje ich odolnosť a prínos pre hostiteľské komunity. Svetový deň utečencov zdôrazňuje globálnu zodpovednosť za ochranu a podporu utečencov a utečeniek, obhajuje ich ľudské práva a právne ochrany.

Snaží sa zabezpečiť, aby sa s utečencami a utečenkami zaobchádzalo dôstojne a aby sa im poskytli príležitosti na bezpečný nový život. Tento deň si tiež kladie za cieľ čeliť negatívnym stereotypom a zdôrazniť potenciál a úspechy utečencov a utečeniek napriek nepriazni osudu.

Košice, Poznaň, Krakov, Brno, Miškolc a Užhorod – nové destinácie pre vojnových utečencov v strednej Európe

Svetový deň utečencov si pripomíname aj v rámci nášho projektu s názvom Výzvy, ktorým čelia ukrajinskí utečenci a utečenky v sekundárnych mestách strednej a východnej Európy, podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom spolu s naším tímom z:

Projekt skúma výzvy, ktorým čelia ukrajinskí utečenci a utečenkami v strednej a východnej Európe (CEE), najmä v kontexte sociálnej súdržnosti, integrácie a diskriminácie. Namiesto zamerania sa na hlavné mestá, kde sa tradične sústreďuje väčšina výskumov, náš projekt skúma sekundárne mestá v regióne, kde je prijímanie utečencov aktuálnou témou. Tieto mestá zdieľajú historické migračné skúsenosti, podobné výzvy občianskej spoločnosti a dynamické migračné vzory aj v kontexte vojny na Ukrajine.

Významnou súčasťou nášho projektu je úzka spolupráca s Užhorodskou národnou univerzitou, ktorá sa zameriava predovšetkým na skúmanie skúseností vnútorne presídlených osôb, najmä v meste Užhorod. Tento prístup nám umožňuje skúmať aj situáciu vnútorne presídlených osôb a osvetliť skúsenosti tých, ktorí boli nútení opustiť svoj domov a presídliť sa do západnej časti Ukrajiny.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Pre viac informácií sme vypracovali infografiky na základe našej analýzy implementácie zmien v uvedených mestách vzhľadom na integráciu a podporu ľudí z Ukrajiny.

Viac informácií

 

Spracovala: Jana Papcunová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Infografika: Šimon Babej

 

Súvisiace články