Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zlatá medaila SAV pre prof. Máriu Hrmovú, DrSc. (v strede). Na snímke vľavo predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a celkom vpravo prof. Karol Marhold

Zlatú medailu SAV si prevzala profesorka Mária Hrmová z University of Adelaide v Austrálii

7. 6. 2023 | videné 750-krát

Zlatú medailu SAV ako ocenenie za prínos k medzinárodnej spolupráci a výchove mladých vedeckých pracovníkov a všeobecne k rozvoju a podpory vedy a poznania si v utorok 6. júna 2023 z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prevzala prof. Mária Hrmová, DrSc., akademička Učenej spoločnosti Slovenska, ktorá od roku 1993 pôsobí na University of Adelaide v Austrálii. Udeľovanie Zlatej medaily SAV, ako aj ďalších ocenení bolo súčasťou slávnostného zhromaždenia Chemického ústavu (ChÚ) SAV, v. v. i., v bratislavskom hoteli Sorea, na ktorom si inštitúcia pripomenula 70 rokov vzniku.

Prof. Mária Hrmová absolvovala v roku 1975 Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, vedný odbor mikrobiálna biochémia, v ktorom neskôr získala aj doktorát. V roku 2012 získala titul profesora štrukturálnej biochémie a biofyziky na University of Adelaide v Austrálii a v rovnakom roku sa stala členkou Učenej spoločnosti Slovenska. Výskum prof. M. Hrmovej je zameraný na rastlinnú štrukturálnu biochémiu, biofyziku a biológiu.

„V Chemickom ústave SAV v Bratislave bola od roku 1989. Striedavo pracovala v laboratóriu RNDr. Petra Bieleho, DrSc., a v laboratóriu doc. Ing. Vladimíra Farkaša, DrSc.,“ cituje zo života ocenenej prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc., podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied „Vo veľmi krátkom čase prejavila svoje mimoriadne schopnosti a nadanie pre vedeckú prácu. V roku 1991 sa zúčastnila celosvetového konkurzu na miesto prednášajúcej docentky v kurze rastlinnej biochémie a fyziológie na University of Melbourne v Austrálii. V konkurze zvíťazila a o krátky čas nastúpila na uvedené austrálske pracovisko. Po niekoľkých rokoch sa celé oddelenie, na ktorom pracovala, presunulo z Melbourne do Adelaide, kde dodnes pracuje ako profesorka štrukturálnej biochémie a biofyziky na tamojšej univerzite. Okrem toho prof. Mária Hrmová vedie aj výskumný projekt na Huaiyin Normal University, Huainan v Číne,“ priblížil Karol Marhold na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa niesol v narodeninovom duchu jedného z najstarších a najvýznamnejších vedeckých pracovísk SAV.

(Viac o vedeckej činnosti prof. Márie Hrmovej v prílohe.)

„Od svojho vzniku sa chemický ústav venoval rôznym sféram chémie a modifikoval svoje výskumné zameranie podľa potrieb spoločnosti,“ uviedol na začiatku podujatia riaditeľ ChÚ SAV, v. v. i., Mgr. Stanislav Kozmon, PhD. V súčasnosti sa zameriava na základný aj aplikovaný výskum s dôrazom na biochémiu a chémiu sacharidov, kde zaznamenáva mnohé úspechy na národnej aj medzinárodnej úrovni. „Úsilie a vášeň nám umožnili dosiahnuť úspechy, na ktoré sme právom hrdí,“ zhrnul vo svojom príhovore Stanislav Kozmon. Históriu ústavu potom postupne priblížili nestor inštitúcie RNDr. Peter Biely, DrSc., Ing. Miloš Hricovíni, PhD., a Ing. Júlia Mičová, PhD., ktorá sa zamerala na súčasnosť ústavu. Vedenie Chemického ústavu SAV, v. v. i., na podujatí ocenilo aj dlhoročných pracovníkov ústavu. Samotný ústav si prevzal pamätnú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti. Slávnostný priebeh podujatia spestrilo na záver vystúpenie žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Ružová dolina a Folklórneho súboru Karpaty.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články