Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Popularizátor Ján Gálik privítal v májovej vedeckej kaviarni Mareka Dobeša zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i.

(Z)mení umelá inteligencia náš svet?

25. 5. 2023 | videné 614-krát

Najnovší vývoj v oblasti umelej inteligencie nám priniesol systémy ako GPTchat, konverzujúce na úrovni, ktorá sa už veľmi približuje tej ľudskej. Niekto tento vývoj víta, iný sa ho obáva. V každom prípade majú tieto technológie potenciál zmeniť ľudskú spoločnosť. O potenciálnom vplyve umelej inteligencie na naše každodenné životy sa diskutovalo v májovej košickej vedeckej kaviarni. Prednášajúcim bol PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., v Košiciach.

Májová vedecká kaviareň bola príjemným prekvapením. Začala sa s obavami, pretože sa uskutočnila v netradičnom termíne, namiesto zaužívanej poslednej stredy v mesiaci bola v utorok. V plánovanom termíne sa totiž v Košiciach, v kine Úsmev koná prednáška Vedátora, Samuela Kováčika, nechceli sme si konkurovať, v popularizácii vedy treba spolupracovať. Obava z nízkej účasti sa nenaplnila, naopak, účasť bola veľmi príjemným prekvapením. Kinosála sa zaplnila do posledného miesta, pre viacerých poslucháčov sa ušlo už len miesto v chodbičke. A oplatilo sa prísť. Témou kaviarne bola umelá inteligencia, ale nie jej možnosti, technická podstata ani interpretácia jej výsledkov. Nebol to pohľad IT špecialistu, bol to pohľad z úplne iného uhla, z pohľadu sociálneho psychológa. Bola to kaviareň o možných dôsledkoch fenoménu umelej inteligencie na spoločnosť, naše každodenné životy, naše vzťahy, emócie, životnú situáciu. Dr. Dobeš sa vo svojej prednáške dotkol mnohých aspektov nášho života, ktoré môže, a pravdepodobne aj ovplyvní umelá inteligencia. Mnohé informácie boli prekvapivé, mnohé dôsledky si človek dnes ešte neuvedomuje. Ako samozrejmý nám pripadá prínos umelej inteligencie v kognitívnej oblasti, v prístupe k informáciám, menej už rozmýšľame, aké následky môže mať umelá inteligencia na náš emocionálny život, na možné terapie psychických stavov, ako nám môže pomôcť v našej vlastnej súkromnej kreativite, ale aj ako môže ovplyvniť spoločenské pohyby, keď ovplyvní pracovné miesta a expertízu intelektuálne pracujúcich ľudí, ktorí majú na spoločnosť významný vplyv. Veľkým otáznikom môže byť aj využitie voľného času, ktorý nám umelá inteligencia uvoľní a mnoho iných nečakaných súvislostí.

Diskusia bola veľmi živá, veľa otázok sa týkalo strachu z možného zneužitia umelej inteligencie, niektoré otázky prekračovali možnosti sociálnej psychológie, na mnohé odpovede by sme potrebovali spoľahlivú krištáľovú guľu. Dr. Dobreš trpezlivo odpovedal na každú položenú otázku, jeho odpovede aj celé jeho vystúpenie sa však nieslo v optimistickom duchu. Umelú inteligenciu vidí ako jeden z ďalších užitočných nástrojov ľudstva, ktorý má potenciál mnohé oblasti nášho života zlepšiť. Ako najväčšiu hrozbu nevidí to, že by voči nám bola umelá inteligencia nepriateľská, ale to, aby si zisky z jej činnosti neprivlastnila iba hŕstka ľudí na úkor väčšiny. Čas ukáže, ako rozumne dokážeme tento mocný nástroj využívať. Viac sa o pohľade sociálneho psychológa na fenomén umelej inteligencie dozviete v priloženom videozázname kaviarne.

 

Spracoval: Ján Gálik, Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Foto, video: Martin Bystriansky

Súvisiace články