Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z rokovania

ERA-NET NEURON Foresight Symposium ‘Bidirectional brain-body interactions’

15. 5. 2023 | zhliadnuté 350-krát

V Bratislave sa v uplynulých dňoch uskutočnilo podujatie ERA-NET NEURON Foresight Symposium ‘Bidirectional brain-body interactions’ organizované v rámci ERA-NET projektu NEURON Cofund2 (Horizon 2020, Network of European funding for Neuroscience research). Slovenská akadémia vied (Odbor medzinárodnej spolupráce) bola jedným z 35 partnerov z 30 krajín, ktorí sa podieľali na príprave sympózia. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 40 vedeckých pracovníkov z viac ako 10 krajín.

Sympózium otvorila koordinátorka konzorcia ERA-NET NEURON Dr. Marlies Dorlöchter (DLR-PT Project Management Agency, Bonn) a člen Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied MUDr., Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. Moderátorom sympózia bol Dr. Etienne Hirsch (INSERM, National Institute of Health and Medical Research, Paríž).

Okrem vedcov zo SAV a ďalších slovenských vedeckých či akademických inštitúcií sa na podujatí zúčastnili zástupcovia pacientskych organizácií GAMIAN a EFNA, zástupcovia vedeckého poradného výboru NEURON a mladí vedeckí pracovníci – Early Career Researchers (ERC) zo Slovenska.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť odborný prehľad o „obojsmerných interakciách mozgu a tela“ („Bidirectional brain-body interactions“) a následne zadefinovať tému na plánovanú spoločnú výzvu na predkladanie návrhov projektov v tejto oblasti na rok 2024.

Bližšie informácie o ERA-NET NEURON Foresight Symposium  ‘Bidirectional brain-body interactions’  budú publikované na stránke projektu

 

Spracovala: Katarína Bibová, OMS SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články