Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Miroslav Marcelli

Pozvánka na prednášku slovenské preklady Michela Foucaulta a ich recepcia

15. 5. 2023 | zhliadnuté 289-krát

Profesor Miroslav Marcelli pôsobiaci na Katedre filozofie Fakulty humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe a Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prednesie na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., prednášku s názvom Slovenské preklady Michela Foucaulta a ich recepcia. Podujatie sa bude konať v stredu 17. mája 2023 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., a online.

Prvá časť prednášky bude zameraná na spoločenské, vydavateľské, redaktorské a prekladateľské okolnosti a predpoklady, ktoré umožnili publikovanie slovenského prekladu Foucaultovej knihy Slová a veci (Bratislava: Pravda 1987). Druhá časť prednášky sa sústredí na preklady, ktoré vychádzali od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia (Toto nie je fajka. Archa: 1994; Dozerať a trestať. Zrod väzenia. Kalligram: 2000; Moc, subjekt, sexualita. Kalligram: 2000; Rád diskurzu. Bratislava: Agora, 2006). Do popredia záujmu vystúpia terminologické, recepčné a interpretačné aspekty.

Prednáška sa uskutoční v rámci výskumného projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Link na pripojenie cez Zoom
Meeting ID: 839 4045 0079
Passcode: 827811

 

Spracoval: Peter Zlatoš, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: archív ústavu

Súvisiace články