Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV organizuje pre doktorandov pravidelné celoakademické stretnutia, ktoré sa konajú v Aule SAV

Témy doktorandského štúdia v SAV pre rok 2023/2024

11. 5. 2023 | videné 887-krát

Ústavy a centrá Slovenskej akadémie vied už zverejňujú témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2023/2024. Témy sú doktorandských prác sú zverejnené TU.

Organizácie SAV sa do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania aktívne zapájajú ako externé vzdelávacie inštitúcie na základe Rámcových dohôd uzatváraných s univerzitami a ich fakultami. Časť študijných programov majú pracoviská v anglickom jazyku a prijímajú do nich zahraničných študentov aj z tretích krajín. Pri doktorandskom štúdiu v SAV možno získať aj grant. Podrobnosti o DoktoGrant.

V súčasnosti majú pracoviská SAV uzatvorených 107 takýchto dohôd. Najvýznamnejšími partnermi SAV v doktorandskom štúdiu sú Univerzita Komenského v Bratislave (51 dohôd), Slovenská technická univerzita (16 dohôd) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (13 dohôd).

Pracoviská SAV mali v roku 2022 spolu 505 doktorandov, z toho 454 z nich študovalo v dennej forme a 51 doktorandov v externej forme štúdia. 

SAV ponúka široké spektrum tém z prírodných aj spoločenských vied, pracoviská s dobrým prístrojovým vybavením a aktívnymi medzinárodnými spoluprácami. Doktorandi a doktorandky zo SAV sa môžu prihlásiť do grantových programov a súťaží či absolvovať doplnkové vzdelávacie programy v tzv. mäkkých zručnostiach. Čistý mesačný príjem študentov doktorandského štúdia je 915,5 eura pred a 1066 eur po vykonaní dizeratačnej skúšky. Od 1. septembra 2023 budú mať doktorandi valorizované štipendiá pred skúškou 1025,50 eura a po skúške 1 194 eur. SAV poskytuje doktorandom vo svojich ubytovacích zariadeniach aj cenovo výhodné ubytovanie.

Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu na SAV, ako aj zoznam tém pracovísk SAV možno nájsť na webovej stránke SAV v časti Vzdelávanie a štipendiá.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

 

Súvisiace články