Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kvíz pre zVEDAvých

Kvíz pre zVEDAvých vyhrali Hyperaktívne leňochody

4. 5. 2023 | zhliadnuté 387-krát

Výbor Mladých vedcov (MV) SAV sa rozhodol prispieť k oslavám 70. výročia vzniku SAV a zorganizoval prvý Kvíz pre zVEDAvých, kde preskúšal vedomosti (nielen) mladej verejnosti. Deväť rôznorodých družstiev, ktoré si už pri prihlasovaní zvolili (a, veru, nie obyčajné) názvy, sa stretlo v stredu 3. mája 2023 od 18.00 h v bratislavskom kníhkupectve Martinus v OC Nivy.

„Pripravili sme 30 otázok, po desať pre tri kolá tak, aby sme pokryli čo najviac oblastí výskumu, ktorý robia ústavy SAV v jednotlivých oddeleniach vied,“ priblížila kvíz organizátorka Monika Bírová, ktorej domovským ústavom je Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Organizátori tak chceli, aby sa aj širšia verejnosť dozvedela, čo všetko sa v akadémii robí a akým rôznorodým témam sa SAV venuje. Družstvá tak zápasili s otázkami najprv z vied o neživej prírode, potom o živej prírode a napokon si vyskúšali vedomosti zo spoločenskovedných odborov. Po každom kole organizátori vyhodnotili čiastočného víťaza, zároveň sa účastníci dozvedeli aj správne odpovede. „Chceli sme, aby sa ľudia na našom kvíze dozvedeli aj niečo nové, preto sme po každom kole odhalili nielen ´správne písmenká´, ale aj vysvetlili, prečo je tá-ktorá odpoveď správna,“ vysvetlila aj poučnú časť kvízu Monika Bírová, ktorá sama uznala, že otázky boli ťažké. Určite to však záviselo od toho, k akým vedným odborom mladí ľudia inklinovali. Niektorí žiarili pri fyzike, iní sa nechytali napríklad pri biológii a ani otázky zo spoločenských vied neboli také jednoduché pre každého. Priznali to napokon aj viacerí súťažiaci. Účastník Miroslav len s úsmevom skonštatoval, že mnohé otázky len tipovali. Ocenil však, že pri vyhodnotení sa dozvedel, prečo je „písmeno A správne“.

V príjemnej atmosfére súťažilo deväť štvorčlenných družstiev a neboli to len kolegovia zo SAV. Pre všetkých to bolo príjemné oživenie večera v strede týždňa a spojenie príjemného s poučno-užitočným. O treťom mieste nakoniec musela rozhodnúť rozstrelová otázka. S bronzovým miestom odišlo družstvo Hráme lepšie ako tvoja mama, druhí boli mladí muži družstva FOK a víťazstvo napokon oslavovalo čisto ženské družstvo s názvom Hyperaktívne leňochody. Všetky medailové pozície odchádzali s diplomami, vecnými darmi a aj otázkou: Uvidíme sa na jeseň? „Budeme sa snažiť, aby sme sa stretli opäť,“ dodala M. Bírová, ktorá spolu s výborom MV SAV už premýšľa o ďalšom termíne a o niečo ľahších otázkach.

 

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články