Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD

Výzva na podávanie bilaterálnych SAV – DAAD (Nemecko) návrhov projektov na obdobie 2024 – 2025

24. 4. 2023 | videné 430-krát

Slovenská akadémia vied otvára výzvu na podávanie spoločných bilaterálnych SAV – DAAD projektov vedeckej spolupráce na roky 2024 – 2025. Ide o spoločný program výmeny vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou akadémiou vied a Nemeckou akademickou výmennou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a Nemeckom.

Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. Výzva je otvorená od 20. apríla 2023 do 15. júla 2023.

Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na webovej stránke Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV

 

Spracovala: Ľudmila Dolná, OMS SAV

Súvisiace články