Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vivat Scientia so Zuzanou Bártovou

Aj znečistená voda môže mať hodnotu

18. 4. 2023 | videné 549-krát

V utorok 28. marca 2023 prišla Slovenská akadémia vied po tretíkrát do Lučenca. V rámci cyklu popularizačných prednášok Vivat scientia!/Nech žije veda! sa v Mestskom múzeu predstavila doktorka Zuzana Bártová z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., v Košiciach. Témou prednášky boli nové technológie čistenia vôd a environmentálne biotechnológie. Nechýbala ani praktická ukážka čistiaceho systému, ktorý vyvinuli na ústave.

Stretnutie s vedou si v dopoludňajších hodinách opäť nenechali ujsť študenti a študentky Gymnázia B. S. Timravy a podvečer široká verejnosť zaplnila sálu radnice. Návštevníkov už pri príchode do sály zaujal elektrochemický reaktor, ktorý vyvinul tím oddelenia minerálnych biotechnológií na Ústave geotechniky SAV, v. v. i., v Košiciach.

Je to elektrolytická cela, prostredníctvom elektrického prúdu sme schopní rozložiť organické látky na oxid uhličitý a vodu. Je to bezodpadová technológia,“ zdôraznila doktorka Bártová, ktorá pre demonštráciu čistiacej schopnosti prístroja naplnila reaktor farbivom používaným v textilnom priemysle. „Patrí medzi veľmi silné farbivá, ktorých aj malý objem dokáže znečistiť veľké množstvá vody,“ vysvetlila vedkyňa.

Zuzana Bártová poslucháčom v prednáške predstavila environmentálne záťaže, ktoré v rôznych slovenských lokalitách ohrozujú a znečisťujú zdroje vzácnej podzemnej vody. Venovala sa skládke odpadov po bývalých Chemických závodoch J. Dimitrova situovanej v bratislavskej Vrakuni, ktorá ohrozuje aj najväčší zdroj pitnej vody v strednej Európe Žitný ostrov. Predstavila aj návrh sanácie tejto skládky za vyžitia čistiaceho systému vyvinutého na ústave.

Vedkyňa hovorila aj o gudrónových jamách v Predajnej, odkalisku Chemka Strážske a popísala envirohaváriu na rieke Slaná.  Časť prednášky venovala aj environmentálnej biotechnológii, ktorej sa spolu s kolegami a kolegyňami na ústave výskumne venujú. Medzi takéto technológie spadá akákoľvek technológia, ktorá využíva mikroorganizmy pri ťažbe nerastných surovín (tzv. biomining), ale aj pri ekologickom spracovaní niektorých surovín. Baktérie tak dokážu zohrať kľúčovú úlohu pri odstraňovaní toxických a antropogénnych znečisťujúcich látok z takýchto vôd. Publikum v tejto súvislosti zaujal sekundárny minerál Schwertmannite, ktorý je príkladom odstraňovania železa a síranov z vôd vytekajúcich zo šachty Pech v Smolníku.

Z prednášky Zuzany Bártovej vznikol záznam, ktorý si môžete vypočuť kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

FOTOGALÉRIA

 

Text a foto: Katarína Gáliková

Video: Martin Bystriansky

Súvisiace články