Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka

SAV pozýva do Lučenca na prednášku o vode

23. 3. 2023 | zhliadnuté 301-krát

Ústrednou témou tretej popularizačnej prednášky z cyklu VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! bude voda, environmentálne záťaže, ktoré ju znehodnocujú, a nové, na Slovensku vyvinuté efektívne metódy jej čistenia. V utorok 28. marca 2023 o 17.00 hod. sa v Mestskom múzeu v Lučenci s prednáškou Voda nad zlato a či zlato vo vode? predstaví doktorka Zuzana Bártová z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., (ÚGt SAV, v. v. i.) v Košiciach.

Doktorka Bártová pracuje na oddelení minerálnych biotechnológií ÚGt SAV, v. v. i. Skúma, ako môžu baktérie pomôcť pri získavaní kovov z roztokov, biolúhovaní minerálov, ale aj pri tvorbe sekundárnych minerálov. Výsledné produkty týchto procesov môžu byť využité ako vstupná surovina pre ďalší priemysel. Okrem toho sa podieľala aj na vývoji technológie na čistenie toxických vôd vytekajúcich zo skládky odpadu v bratislavskej Vrakuni či banských vôd ústiacich do rieky Slaná pri Rožňave.

Vo svojej prezentácii vysvetlí, ako je možné zo znečistenej a často toxickej vody vytvoriť čistú a nezávadnú vodu. Vysvetlí tiež, či môže byť pre nás znečistená voda nejakým spôsobom aj užitočná. Na mieste nebude chýbať ani praktická demonštrácia jedinečnej čistiacej technológie vyvinutej na pôde Ústavu geotechniky SAV, v. v. i.

Srdečne pozývame!

Viac informácií

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Zuzana Bártová

Plagát: Dávid Koronczi

Súvisiace články