Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vyšlo nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

1. 3. 2023 | zhliadnuté 531-krát

Ako dopadla medzinárodná akreditácia v rámci ústavov a centier SAV? Prečo máme práve dnes z konšpirácií také veľké obavy a do akej miery napredujú alternatívne metódy, ktoré nahrádzajú testy na zvieratách? To je len zopár otázok, na ktoré nájdete odpovede v najnovšom čísle dvojmesačníka Akadémia, ktorý mapuje dianie v Slovenskej akadémii vied.

Výsledky druhej medzinárodnej akreditácie SAV poukázali v mnohých ohľadoch na zlepšenia. Hodnotiace panely však aj tentoraz vypracovali odporúčania, ktoré sú inšpiráciou k zlepšeniu situácie vo vede a výskume. Elżbieta Drążkiewicz zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i., porozprávala nielen o tom, aká cesta viedla k získaniu prestížneho ERC grantu, ale najmä o svojich výskumoch a práci sociálnej antropologičky. Šesť dielov Rastlinných spoločenstiev na Slovensku vznikalo dlhých 30 rokov. O tom, prečo a ako projekt vznikal, prezradil viac Milan Valachovič z Botanického ústavu CBRB SAV, v. v. i. Čerstvá riaditeľka Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., Helena Kanďárová v rozhovore pootvorila dvierka do sveta alternatívnych metód nahrádzajúcich testovanie na zvieratách. Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, v. v. i., Miroslav Štefánik sa okrem iného venuje aj trhu práce a svoj výskum prepája s praxou. Vďaka tomu vznikajú zaujímavé výsledky týkajúce sa napríklad ekonomickej migrácie alebo vývoja demografie a jeho vplyvu na nezamestnanosť na Slovensku.

Viac na Akadémia/Správy SAV – časopis Slovenskej akadémie vied

 

Text: Stanislava Longauerová
Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články