Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Milata si preberá z rúk predsedu SAV Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách

SAV udelila Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách prof. Ing. Viktorovi Milatovi, DrSc.

24. 2. 2023 | videné 1081-krát

Ako výraz uznania nesporných vysokých vedeckých aj ľudských kvalít udelilo Predsedníctvo SAV Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách prof. Ing. Viktorovi Milatovi, DrSc. Ocenenie si na pôde akadémie prevzal v piatok 24. februára 2023 z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka. Na slávnostnom akte boli prítomní aj prof. Juraj Koppel, podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu, a členovia Predsedníctva SAV prof. Ľubica Lacinová a Dr. Tomáš Hromádka. Slovenskú chemickú spoločnosť zastupovala dlhoročná vedecká tajomníčka Dr. Dalma Gyepesová. Ocenenému a zároveň aj jubilantovi prišli zablahoželať aj Mária Omastová z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Eva Scholtzová z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., a Vladimír Mastihuba, zástupca riaditeľa Chemického ústavu SAV, v. v. i.

„Je mi cťou, že Slovenská akadémia vied dnes môže oceniť dlhoročného predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti. Aj vďaka osobnosti profesora Milatu má akadémia dobré vzťahy so Slovensko technickou univerzitou. Jeho postoje k SAV a pochopenie som si vždy vážil a vážim,“ konštatoval v úvode predseda SAV Pavol Šajgalík a zdôraznil, že „ocenenie získava nielen výborný chemik, ale aj výnimočný človek a priateľ“.
Ing. Viktor Milata ukončil štúdium na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave v roku 1981. V roku 2010 získal vedeckú hodnosť DrSc. s témou Aktivované enolétery – ich príprava, vlastnosti a využitie v syntéze biologicky aktívnych zlúčenín. Prof. Viktor Milata pôsobí na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, tento ústav vedie od roku 2017 ako riaditeľ. „Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä heterocyklickým zlúčeninám, ich spektrálnym vlastnostiam a nomenklatúre, kde publikoval viac ako 150 WOS publikácií, ktoré boli citované viac ako 900-krát doma i v zahraničí. Najvýznamnejšie výsledky dosiahol v oblasti aktivovaných enoléterov, chinolónov, pyrazolov a benzazolov,“ uviedol v slávnostnom laudáciu Juraj Koppel, podpredseda SAV. 

Prof. Viktor Milata je od roku 2015 predsedom Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV, členom Komisie SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami (od roku 2017 podpredseda). Ešte počas štúdia na vysokej škole sa stal členom Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV, dlhší čas pôsobil vo funkcii podpredsedu a predsedu tejto významnej vedeckej spoločnosti. V súčasnosti je čestným predsedom Slovenskej chemickej spoločnosti a je členom Dozornej rady Chemického ústavu SAV, v. v. i.

„Profesor Milata patrí k ľuďom s veľkým nadhľadom a zodpovedne rieši aktuálne problémy v širokom akademickom kontexte. Je častým posudzovateľom vo viac ako 20 vedeckých časopisoch a v grantových agentúrach. Organizoval viaceré významné medzinárodné vedecké konferencie v oblasti chémie, na ktorých vystúpili nositelia Nobelovej ceny,“ doplnil J. Koppel.

Plné znenie laudácia si môžete prečítať v prílohe.

„Som nesmierne poctený, že som mohol prevziať toto ocenenie,“ uviedol v emotívnej ďakovnej reči prof. V. Milata a neskrýval dojatie. Ďakoval najmä svojej rodine, ktorá mu umožnila venovať sa vedeckej práci aj na dobrovoľnej báze. „Časť svojho života som naplno venoval službe chemickej komunite a aj za to som životu vďačný,“ dodal V. Milata, aj vďaka ktorému patrí Slovenská chemická spoločnosť medzi najúspešnejšie vedecké spoločnosti.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články