Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustila nás RNDr. Mária Zentková, CSc.

22. 2. 2023 | videné 1433-krát

V nedeľu 19. februára 2022 vo veku 58 rokov nás navždy opustila kolegyňa RNDr. Mária Zentková, CSc., dlhoročná pracovníčka Oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. v Košiciach. Pamätať si ju budeme aj ako veľkú nadšenkyňu vedy a popularizácie

Mária Zentková po úspešnom absolvovaní vysokej školy nastúpila na Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach na Oddelenie fyziky magnetických javov, kde získala vedeckú hodnosť kandidáta vied a kde pracovala až do poslednej chvíle svojho života. Vo svojej vedeckej práci sa venovala téme magnetických oxidov a molekulárnych magnetov vo forme polykryštalických práškov aj nanočastíc. V tejto oblasti rozvíjala aj medzinárodnú spoluprácu s viacerými zahraničnými odborníkmi. Aktívne sa zapájala aj do organizačnej činnosti ústavu, kde ako členka vedeckej rady prispievala svojimi podnetmi k práci a fungovaniu ústavu.

Okrem vedeckej a organizačnej činnosti sa Mária Zentková aktívne zapájala aj do popularizácie vedy a prispela k vzdelávaniu novej generácie vedcov. Výraznou mierou prispela k popularizácii vedy pre rôzne vekové skupiny. Najviac sa však venovala popularizácii fyziky medzi najmenšími, bol to jej koníček aj poslanie. Vytvorila špeciálnu metodiku kurzu fyziky pre deti z materských škôl, ktorá reflektovala špecifiká tejto cieľovej skupiny. Bola autorkou metodiky kurzu fyziky pre predškolákov Pastelková fyzika. Pre rodiny s deťmi mladšieho školského veku organizovala v Košiciach takmer každý mesiac počas desiatich rokov víkendové vedecké akcie s neopakovateľnou atmosférou s názvom Vedecký brloh, ktoré boli v slovenských pomeroch ojedinelé. Neskôr pribudli Vedecké brlohy v Elektrárni Piešťany a v Prešove. Deti s rodičmi tak mali na nich možnosť stretnúť vedcov zo Slovenskej akadémie vied a univerzít. Časom pribudli aj podcasty Vedecké večerníčky, v ktorých ešte v novembri sama vystúpila, aby deťom priblížila svet magnetov a magnetizmu. Svojou popularizačnou činnosťou určite zasiala v deťoch mnohé zrnká, ktoré časom dozrejú na nové vedecké osobnosti.

Za svoju  prácu v oblasti popularizácie vedy získala niekoľko ocenení, medzi ktoré patrí aj Cena za vedu a techniku 2019 v kategórii Popularizátor vedy od ministerky školstva.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 24. februára 2023 o 12.30 hod. v rímskokatolíckom kostole sv. Gorazda a spol. na Toryskej ulici č. 1 v Košiciach.

Česť jej pamiatke.

 

Text: ÚEF SAV, v. v. i.

Súvisiace články