Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Aperitív o barokovej aplikovanej emblematike na Slovensku

Aperitív o barokovej aplikovanej emblematike na Slovensku

14. 2. 2023 | zhliadnuté 364-krát

Historický ústav SAV, v. v. i., pozýva na ďalšiu prednášku zo série seminárov Aperitív. Svoj príspevok s názvom Baroková aplikovaná emblematika na Slovensku prednesie Peter Megyeši z Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV, v. v. i. 

Prednáška sa koná vo štvrtok 16. februára 2023 o 10.30 hod. v Historickom ústave SAV (Klemensova 19, Bratislava), v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, v podkroví na V. poschodí. V prednáške sa okrem iného dozviete, ako fenomén novovekej emblematiky zásadným spôsobom ovplyvnil dobovú kultúru. S barokovou aplikovanou emblematikou sa možno stretnúť v rôznych sakrálnych i profánnych kontextoch a vizuálnych médiách: emblémy sa realizujú v rámci bohatých štukových priečelí významných mestských budov, v maľbách interiérov kostolov, ale i v emailových medailónoch na liturgických objektoch. Identifikácia knižných predlôh jednotlivých emblémov a interpretácia ich významov umožňuje pochopiť špecifické ikonografické programy a komunikačné stratégie ich objednávateľov.

Srdečne pozývame!

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Historický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články