Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovensko je už 30 rokov členom UNESCO

Slovensko je už 30 rokov členom UNESCO

9. 2. 2023 | zhliadnuté 337-krát

UNESCO vzniklo v roku 1945 a Československo patrilo vtedy k jej 20 zakladajúcim členom. Samostatné Slovensko sa následne stalo jeho súčasťou na deň presne pred 30 rokmi – 9. februára 1993.

UNESCO má dnes 193 členských krajín a už takmer 77 rokov sa jeho poslanie a ideály o vzájomnom porozumení a spolupráci pretavujú do univerzálnych programov a dohovorov, ktoré prispievajú k budovaniu mieru a rozvoja na celom svete. Táto špecializovaná agentúra OSN ovplyvňuje takmer každého z nás v rôznorodých oblastiach, akými sú univerzálne vzdelávanie, ľudské práva, sloboda slova a médií, etika vo vede, ochrana ekosystémov, inklúzia či posilnenie postavenia žien.

Medzi najvýznamnejšie úspechy Slovenska na pôde UNESCO patria nielen početné zápisy na prestížne zoznamy svetového dedičstva a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ale aj účasť našich vedeckých a expertných pracovníkov v mnohých dôležitých výboroch organizácie, či trojnásobné pôsobenie v jeho hlavnom rozhodovacom orgáne – výkonnej rade. O naše znovuzvolenie v tomto výkonnom orgáne sa budeme tento rok na jeseň usilovať presne po 10 rokoch.

Slovensku robia dobré meno aj mnohé školy a univerzity či vzácne prírodné oblasti a mestá fungujúce pod značkou UNESCO. Záujmy Slovenska na pôde organizácie v Paríži háji Stála delegácia SR pri UNESCO a programy a priority UNESCO na Slovensku presadzuje Slovenská komisia (SK) pre UNESCO pod predsedníckou taktovkou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. V SK pre UNESCO má stále zastúpenie aj Slovenská akadémia vied v tomto funkčnom období Predsedníctva SAV reprezentovaná prof. RNDr. Ľubicou Lacinovou, DrSc. SAV je odborným garantom súťaže L´Oréal – UNESCO pre ženy vo vede. Predsedníčkou poroty tejto súťaže je už piaty rok prof. Ľ. Lacinová.

V roku 2021 zvolili Ľubicu Voľanskú z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., za predsedníčku Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) pre cyklus zápisov v roku 2021. „Mojou úlohou bolo v rámci činností súvisiacich s UNESCO Dohovorom na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva reprezentovať vôbec prvýkrát v histórii Slovenskú republiku v Hodnotiacom orgáne tohto Dohovoru 2003 v rokoch 2019 – 2022. V roku 2020 som pôsobila ako reportérka, v roku 2021 som bola predsedníčkou tohto Hodnotiaceho orgánu," približuje Ľubica Voľanská.

V júli 2022 Slovenskú republiku zvolili do UNESCO Medzivládneho výboru na ochranu národného kultúrneho dedičstva na obdobie štyroch rokov, počas slovenského štvorročného pôsobenia v Medzivládnom výbore bude mať Ľ. Voľanská na starosti expertnú stránku Dohovoru 2003. Viac aj TU.

„Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., už dlhé roky úzko spolupracuje na ochrane národného kultúrneho dedičstva s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, ktoré je zodpovedné za implementáciu UNESCO Dohovoru 2003 na Slovensku,“ dopĺňa Ľ. Voľanská, „naši pracovníci a pracovníčky sú členmi a členkami Rady ministerky na ochranu NKD, ktorej mám tiež tú česť predsedať, rovnako ako Komisii posudzujúcej zápisy do zoznamov NKD a najlepších praktík ochrany na národnej úrovni.“ Viac informácií TU. Podľa Ľubice Voľanskej sa chystá nový zápis do zoznamu Dobrých spôsobov ochrany NKD UNESCO – bude nám Škola remesiel ÚĽUV-u.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: Slovenská komisia pre UNESCO

Súvisiace články