Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Ján Dusza v košickej vedeckej kaviarni

Košické vedecké kaviarne odštartovali rok 2023 svetovou materiálovou vedou zo Slovenska

8. 2. 2023 | videné 610-krát

Témou prvej vedeckej kaviarne v Košiciach v roku 2023 boli progresívne keramické materiály. O výskume a úspechoch v tejto vednej oblasti publiku porozprával svetovo uznávaný materiálový vedec, laureát ocenenia výnimočná osobnosť vedy na Slovensku ESET Science Award profesor Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Organizátor vedeckých kaviarní v Košiciach Dr. Ján Gálik v úvode prítomných opäť privítal v Tabačke. Obľúbená séria popularizačných prednášok znovu našla svoje stabilné miesto v tomto kultúrnom centre. Vedecké večery s úspešnými slovenskými výskumníkmi a výskumníčkami si tak verejnosť bude môcť vychutnať vždy poslednú stredu v mesiaci. Následne predstavil bohaté úspechy a zásluhy profesora Duszu, ktorý za svoje práce zožal množstvo úspechov a medzinárodného uznania, vrátane prestížneho ocenenia Alexander von Humboldt Award.

Profesor Dusza si pre publikum pripravil prednášku s názvom S progresívnou keramikou za dve hodiny cez Atlantik do New Yorku…, v ktorej predstavil ústav materiálového výskumu, ale aj úspechy, ktoré sa mu spolu s jeho výskumnou skupinou podarilo dosiahnuť na pôde aj ním vybudovaného centra Promatech.

Keramika je podľa J. Duszu jednoducho fantastická. „Niektoré keramické systémy ako Si3N4 dosahujú pozoruhodnú pevnosť. Ak by sme mali z tohto materiálu kocku cukru, udržala by až 80 slonov. Sú však veľmi krehké, preto celý náš výskum a vývoj smeruje k tomu, aby sme zvýšili ich húževnatosť,“ vysvetlil materiálový vedec. Následne popísal výskum a vývoj modernej keramiky na Slovensku. Prvé publikácie o keramike publikoval J. Dusza v talianskom časopise Ceramics International už v roku 1983. O dva roky na to, v roku 1985, nastal vo svete skutočný keramický boom, ktorý sa tak podarilo našim vedcom zachytiť.

Kvalitný materiálový výskum nie je možné robiť bez špičkových prístrojov. Vďaka štrukturálnym fondom sa J. Duszovi podarilo v Košiciach vybudovať Výskumné centrum PROMATECH a zabezpečiť ho špičkovými prístrojmi, ktoré lákali materiálových vedcov a vedkyne aj z okolitých štátov.

„Vďaka týmto prístrojom a technológiám dokážeme študovať keramické systémy veľmi podrobne a efektívne. Sledujeme nielen mikroštruktúru materiálov, lomové plochy a lomové čiary, ale dokážeme pripraviť aj mikronanovzorky. Technológia nám umožnila presadiť sa celosvetovo v oblasti mikronanomechanickcýh skúšok keramických, ale aj nekeramických materiálov,“ vysvetlil J. Dusza.

V posledných rokoch sa výskum na ústave zameriaval aj na vývoj ultravysokoteplotných keramických materiálov. Profesor Dusza spomenul aj viaceré príklady výskumu pre budúce aplikácie. Z prednášky bol vyhotovený aj záznam, ktorý si môžete pozrieť kliknutím na video na konci textu.

FOTOGALÉRIA

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Katarína Gáliková

Video: Martin Bystriansky

Súvisiace články