Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášku

Veda v CENTRE: Cítite úzkosť? Nebojte sa, dá sa to riešiť

6. 2. 2023 | videné 825-krát

Nepokoj v tele, strach a zlé myšlienky často vyústia do úzkosti. Úzkostné prejavy môžu vyvrcholiť až do silných záchvatov, ktoré výrazne zasahujú do kvality nášho života. Pocit úzkosti môže vznikať z rôznych príčin a tento nepríjemný stav dokáže ovplyvniť aj fyziologické procesy v tele. Aké príznaky má úzkosť? Ako vie úzkosť ovplyvniť celkové zdravie? Ako možno s vlastnou úzkosťou pracovať? O úzkosti, o tom, prečo vzniká, ale aj o významnom výskume v oblasti úzkosti a depresie sa budeme rozprávať vo februárovej Vede v CENTRE vo štvrtok 23. februára 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našou hostkou bude významná slovenská vedkyňa prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Primeraná úzkosť nie je príznak ochorenia, ale podobne ako strach, hnev či smútok sa v živote bežne vyskytuje a je dôležitá pre prežitie. Je to nepríjemný pocit zahŕňajúci obavy a nejasné predtuchy, ale aj fyzické príznaky, napríklad búšenie srdca, nevoľnosť, bolesť na hrudi či tras rúk. Príčinu úzkosti väčšinou nevieme dostatočne definovať. Problémom je často opakovaná úzkosť silnej intenzity, ktorá má vplyv na každodenný život a môže prerásť do úzkostnej poruchy. Úzkosť súvisí s prežívaním stresových situácií, ktoré pocity úzkosti vyvolávajú, a naopak úzkosť, respektíve úzkostlivosť ako povahová črta ovplyvňuje zvládanie záťaže za stresových podmienok. Preto je hľadanie vzťahov a mechanizmov, ktorými stresové hormóny ovplyvňujú psychické funkcie človeka, dôležitou oblasťou výskumu, pričom jeho cieľom je zlepšiť duševné zdravie a kvalitu života. Výskumná skupina profesorky Ježovej zaviedla metodické prístupy, ktoré umožňujú vyšetrenia stresových hormónov a ďalších ukazovateľov bez nutnosti odberu krvi. Výskumníci robia vyšetrenia zo slín, ba dokonca
z vlasov. Získali viaceré nové poznatky hodnotením akútnych stresových testov v laboratórnych podmienkach, ale aj počas chronických stresových situácií v reálnom živote.

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., pôsobí v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i., v oddelení endokrinných regulácií a psychofarmakológie Ústavu experimentálnej endokrinológie. Ako farmakologička sa venuje štúdiu regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v stresovej odpovedi, skúmaniu negatívnych dôsledkov stresu a možnosti ich farmakologického ovplyvnenia. Hlavným zámerom jej výskumu je nájsť nové poznatky, ktoré pomôžu k lepšej prevencii a liečbe psychických porúch, kardiovaskulárnych a nervových ochorení, ako aj porúch metabolizmu.

Podujatie sa uskutoční 23. februára 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 22. februára 2023 na mail ncpvat@cvtisr.sk.

 

Spracovala: Alžbeta Králiková, CVTI SR

Súvisiace články