Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Aperitív Historického ústavu SAV, v. v. i., sa koná raz za mesiac, vždy vo štvrtok

Aperitív Historického ústavu SAV, v. v. i., o panovníckej symbolike a rituáloch moci v stredoveku

24. 1. 2023 | videné 730-krát

Organizátori Aperitívu Historického ústavu SAV, v. v. i., pripravili na január seminár Mgr. Dušana Zupku, PhD., s názvom Panovnícka symbolika a rituály moci v stredoveku. Uskutoční sa vo štvrtok 26. januára o 10.30 h v zasadacej miestnosti ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19 v podkroví na V. poschodí.

Panovnícka moc v stredoveku sa najvýraznejšie prejavovala prostredníctvom rituálov a symbolov a s tým spojeným kladením dôrazu na reprezentáciu a verejné vystupovanie. Na seminár sa záujemcovia tiež dozvedia, ako sa kresťanský charakter panovníckej moci sa prejavoval v konceptoch monarchickej posvätnosti, teda sakrálnej podstaty vládnutia a v koncepte panovníckej svätosti. Tento charakter panovníckej moci si vyžadoval neustále opakujúcu sa reprezentáciu vo forme verejných vystúpení prostredníctvom mocenských rituálov, ktoré v sebe zahŕňali rozmanité symbolické úkony, gestá, obrady. Ich zásadným rozmerom bolo odkazovanie na posvätnosť moci a legitímnosť autority panovníkov.

Semináre Aperitív Historického ústavu SAV, v. v. i., sa konajú raz za mesiac vo štvrtky o 10.30 h. Pripravované témy:

• 16. februára 2023

doc. Peter Megyeši, PhD.: Baroková aplikovaná emblematika na Slovensku

• 16. marca 2023

Mgr. Lukáš Krajčír, PhD.: Bratislavská YMCA v rokoch 1918 – 1951. Súčasný stav poznania a možnosti ďalšieho výskumu

• 20. apríla 2023

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.: Univerzálne poznanie v Trnave okolo roku 1700

• 11. mája 2023

Mgr. Dušan J. Ljuboja, M. A.: Pest-Buda as a Serbian Cultural Center

• 8. júna 2023

Mgr. Kristina Andělová, Ph.D. & Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D.: Charta 77 v historické a transnacionální perspektivě

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články