Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Gratulácia predsedu SAV Pavla Šajgalíka a podpredsedu SAV pre 2. oddelenie vied

V ÚMB SAV, v. v. i., už naplno funguje prvé automatizované kryštalizačné laboratórium na Slovensku

20. 12. 2022 | zhliadnuté 273-krát

Na slávnostnom oceňovaní v KC SAV Smolenice si prebrala ocenenie aj pracovná skupina Biochémia a štruktúra proteínov Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., pod vedením Ing. Evy Kutejovej, DrSc., za vybudovanie prvého automatizovaného kryštalizačného laboratória na Slovensku v rámci spoločného projektu Interreg Slovakia-Austria v spolupráci s Univerzitou vo Viedni. 

Cieľom spoločného projektu je vytvárať synergie a dlhodobú spoluprácu medzi Viedenskou univerzitou (Laboratóriá Maxa Perutza) a ÚMB SAV, v. v. i., v cezhraničnom regióne Viedeň-Bratislava a stimulovať inovácie v oblasti molekulárnej a štruktúrnej biológie. Centrum štruktúrnej biológie v Bratislave, jediné na Slovensku, bude poskytovať vzdelávanie, služby a analýzy v oblasti štruktúry proteínov pre biomedicínske a biotechnologické experimenty. Zároveň má vytvárať nové príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu v štruktúrnej biológii pre študentov, vedcov a ľudí z priemyslu ako aj medzinárodnú výskumnú komunitu organizovaním kurzov, workshopov, seminárov a konferencií v cezhraničnom regióne Viedeň-Bratislava.

„Projekt nám umožnil vybudovať špecializované pracovisko, o ktoré sme sa veľmi dlho usilovali. Už niekoľko desaťročí je náš ústav lídrom v odbore štruktúrnej biológie na Slovensku, počas čoho sa podarilo úspešne vyriešiť desiatky štruktúr proteínov,“ vysvetľuje riaditeľka Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., Eva Kutejová. Doteraz v ústave všetky proteínové kryštály pripravovali ručne alebo za možnosťou automatizovanej kryštalizácie cestovali na spolupracujúce pracoviská. „To bolo, samozrejme, vždy časovo náročné a viazané na ochotu poskytnúť čas a zariadenia v zahraničí,“ ozrejmuje E. Kutejová. V novom laboratóriu majú teraz možnosť vedci ÚMB SAV, v. v. i., ale aj iné pracoviská akadémie či univerzít v rámci „Open Access“ pripravovať kryštály priamo v priestoroch ústavu.

Dobré chýry sa šíria rýchlo, podľa E. Kutejovej už v relatívne krátkom čase ústav pripravil kryštály pre viaceré oddelenia priamo na ÚMB SAV, v. v. i, no aj kryštály pre Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i., a Katedru genetiky Prírodovedeckej fakulty UK.

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., bol hlavným riešiteľom projektu, ktorý pre obe strany (partnerom bola spomínaná Univerzita vo Viedni) priniesol celkovo 1 166 798,81 eur, z čoho ústav SAV získal približne 70 percent finančných prostriedkov (821 133,86 eur). Na riešení projektu sa priamo podieľalo 10 vedeckých pracovníkov a doktorandov z oddelenia Biochémie a štruktúry proteínov ÚMB SAV, v. v. i. „Projekt mal však podporu aj viacerých ďalších pracovníkov na ústave, či už priamym využívaním zakúpenej infraštruktúry, alebo užitočnými radami pri jeho riešení. Ústav ako taký pre nás vytvoril všetky podmienky pre úspešné riešenie projektu,“  dopĺňa Eva Kutejová, ktorá je aj vedúcou oddelenia Biochémia a štruktúra proteínov ÚMB SAV, v. v. i.

Získanie Ceny SAV za budovanie infraštruktúry tak bolo vlastne zlatým klincom za úspešným a významným projektom a podľa Evy Kutejovej znamená významné ocenenie nielen dlhodobej práce kolektívu, ktorý sa na príprave a realizácii projektu podieľal, ale aj zviditeľnenie práce celého Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články