Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z návštevy v Tuniskej akadémii vied, filozofie a umenia

Nová medzinárodná spolupráca s tuniskou akadémiou Bait al-Hikma a Ústavom orientalistiky SAV, v. v. i.

15. 12. 2022 | videné 524-krát

Na pozvanie predsedu Tuniskej akadémie vied, filozofie a umenia prof. Mahmouda Ben Romdhane navštívil 30. novembra 2022 túto inštitúciu Mgr. Silvester Trnovec, PhD., z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. Ide o jednu z najprestížnejších akademických inštitúcií v severnej Afrike, ktorá v Tunisku zastrešuje výskum v oblasti dejín islamskej vzdelanosti, kultúry a umenia.  Známa je aj pod kratším názvom Bait al-Hikma, čo sa dá preložiť ako Dom múdrosti.

Stretnutie sa konalo priamo na pôde Tuniskej akadémie vied, filozofie a umenia v Kartágu, neďaleko hlavného mesta Tunis. Jeho výsledkom je dohoda o spolupráci s Ústavom orientalistiky SAV, v. v. i., v oblasti publikovania a prekladu historických arabských rukopisov z fondov Tuniskej národnej knižnice súvisiacich s dejinami afrického kontinentu, a tým aj zapojenie tuniskej akadémie do medzinárodného projektu Fontes Historiae Africanae/Pramene k dejinám Afriky. Ide o projekt pod záštitou Medzinárodnej únie akadémií v Bruseli a jeho cieľom je publikovanie kritických edícií prameňov k dejinám afrického kontinentu. Silvester Trnovec je v súčasnosti riaditeľom tohto projektu, na ktorom participuje viacero akadémií a vedeckých inštitúcií z Európy a Afriky.

 

Text a foto: Silvester Trnovec, Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články