Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku „SURVIVING STRESS..."

7. 12. 2022 | zhliadnuté 336-krát

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Dr. Mareka Schwendta, PhD., s názvom „SURVIVING STRESS: Back-translating comorbid PTSD to identify neurobiological mechanisms of stress vulnerability“. Uskutoční sa 13. decembra 2022 o 14.00 hod. prezenčnou formou vo veľkej zasadačke Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i., v Bratislave v areáli SAV na Patrónke.

Dr. Marek Schwendt PhD., je vedúcim vedeckým pracovníkom a docentom na Oddelení psychológie Floridskej univerzity, USA, kde vedie výskumný tím skúmajúci neurobehaviorálne mechanizmy drogovej závislosti. Zaoberá sa identifikáciou neurobiologických markerov a behaviorálnych rizikových faktorov súvisiacich s užívaním drog. Dr. Marek Schwendt sa tiež venuje výskumu stresu, posttraumatickej stresovej poruchy a úlohe glutamátových receptorov. Tejto problematike sa venuje už od čias svojho doktorandského štúdia na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, kde pod vedením prof. Daniely Ježovej obhájil v roku 2002 titul PhD. Následne odišiel na postdoktorálny pobyt do Charlestonu, USA. Od roku 2013 pôsobí na Floridskej univerzite, USA. Za jeho výskum mu bolo udelených viacero prestížnych ocenení.

 

Text: BMC SAV, v. v. i.

Súvisiace články