Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík so zástupcami štipendistov SASPRO 2 – Katarínou Lopušnou (BMC SAV, v. v. i.), Michalom Kováčom (STU) a Daliborom Nakládalom (UK)

Excelentní vedci zo zahraničia prichádzajú robiť výskum na Slovensko

29. 11. 2022 | videné 1028-krát

Projekt SASPRO, ktorý spustila Slovenská akadémia vied v roku 2015, má dnes už svoje pokračovanie. Je najúspešnejšou schémou boja proti odlivu mozgov do zahraničia na Slovensku. Do projektu SASPRO 2 sa tentoraz zapojila aj Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského. Od minulého roka postupne nastupuje na svoje nové pracoviská 39 mladých výskumníkov a výskumníčok, 19 z nich bude pracovať v Slovenskej akadémii vied, 10 na STU a 10 na UK.

Vedcov láka zo zahraničia na Slovensko atraktívny plat, vlastný výskumný tím a slušne vybavené pracoviská, ktoré sú na akadémii a univerzitách štandardom vďaka štrukturálnym fondom. Veľkou výhodou je pre nich vybrať si vlastnú výskumnú tému a priniesť tým spoločnosti originálne výsledky. Výskumy úspešných žiadateľov a žiadateliek sú zamerané napríklad na vývoj nových onkologických diagnostických postupov využívajúcich umelú inteligenciu, kontrolu správania tse-tse múch, na meranie a modelovanie svetelného znečistenia či získanie poznatkov o nových terapeutických možnostiach na prevenciu a liečbu diabetu.

„Štipendistom programu SASPRO vytvárame špičkové podmienky, no zároveň od nich očakávame vysokú kvalitu. Benefity tohto úspešného projektu vidíme vo výsledkoch práce prvých absolventov SASPRO, ktorí sú dnes na ústavoch lídrami špičkových vedeckých tímov a dosahujú svetové výsledky v oblastiach, ktoré skúmajú,“ povedal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Zapojenie najväčších slovenských univerzít do projektu je pozitívnou novinkou. Štipendisti tak budú pôsobiť nielen na pracoviskách SAV, ale ich výskumné tímy budú rozrastené aj v prostredí vysokých škôl. Ďalšou podstatnou novinkou je, že vedci môžu pôsobiť aj vo firmách, a to v trvaní od jedného do troch mesiacov.

„Aktuálni štipendisti majú možnosť absolvovať vyslanie do vybranej firmy, pokiaľ to povaha ich projektu umožňuje. Výskumníci a výskumníčky tak majú jedinečnú príležitosť overiť aplikovateľnosť svojho výskumu priamo v praxi. Na prepojenie s aplikačnou sférou prihliadala aj výberová komisia počas výberového hodnotenia,“ hovorí prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť Univerzity Komenského prof. Jozef Masarik.

„Zahraniční štipendisti sa významnou mierou podieľajú na internacionalizácii výskumného prostredia na našich pracoviskách. Prinášajú iný pohľad a tiež odlišnú ´kultúru´, ktorá nastavuje zrkadlo našim postupom. To je aj zmysel ich prítomnosti, priniesť nové myšlienky, ktoré potom možno aplikovať v našich podmienkach," povedal prof. Ján Híveš, prorektor STU pre vedu a výskum.

Program SASPRO umožňuje vedcom uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Projekt je podporený sumou približne 9 miliónov eur v rámci výzvy programu Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články