Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Záverečné podujatie projektu CARLiS

Záverečná konferencia a matchmakingové podujatie projektu CARLiS

24. 11. 2022 | zhliadnuté 668-krát

Projekt CARLiS (spolupráca medzi akademickým a súkromným sektorom Viedeň – Bratislava) bol ukončený konferenciou a matchmakingovým podujatím, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2022 v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave. Podujatie organizoval hlavný koordinátor projektu – SAIA, n. o., za účasti partnerských inštitúcií (Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Viedenská univerzita) a ďalších odborníkov z akademickej či súkromnej oblasti. Okrem výstupov z projektu malo podujatie veľmi pestrý program – diskutovalo sa napríklad o tom, v akých podmienkach doktorandi študujú a akým spôsobom im akademická obec pomáha pri budovaní svojej budúcej kariéry.

Podujatie bolo rozdelené na dve časti – konferencia pre partnerov projektu a matchmakingové podujatie pre výskumníkov a firmy. V doobedňajšom programe, ktorý sprevádzala moderátorka Agáta Šústová Drelová, MLitt., PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i., koordinátori projektu CARLiS (SAIA, n. o.) spolu s Viedenskou univerzitou otvorili podujatie a predstavili výsledky projektu. Následne sa konala panelová diskusia s členmi partnerských inštitúcií projektu na tému Podpora výskumníkov na začiatku ich kariéry.

Panelovej diskusie sa za SAV zúčastnila RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., ktorá hovorila o tom, že doktorandi by sa mali po skončení doktorandského štúdia skôr uberať smerom do súkromného sektora a neostávať v akadémii. „Na akadémii sa snažíme vybudovať čo najlepšie prostredie na vzdelávanie vysoko kvalitných ľudí a snažíme sa im ponúkať stále viac možností na vzdelávanie mimo ich špecializácie či témy ich dizertačnej práce. Snažíme sa im teda ponúknuť rôzne príležitostí na trénovanie mäkkých zručností, aby boli pripravení na všetky druhy kariéry, ktoré si môžu vybrať,” dodala.

Hlavným hosťom podujatia bol Ing. Ján Tkáč, DrSc., z Chemického ústavu SAV, v. v. i.,, ktorý porozprával o svojich začiatkoch v podnikaní, podelil sa o vlastné skúsenosti pri zakladaní spoločnosti Glycanostics, hovoril o úskaliach podnikania, ktorým musel čeliť, a o potrebnej vytrvalosti v začiatkoch.

Účastníci si tiež mohli vypočuť diskusiu s profesionálmi zo súkromné sféry, ktorí sa rozprávali o možnostiach po štúdiu a ako akademický sektor, alebo iné sektory, môžu spoločne podporiť výskumníkov a ich kariérny posun.

V poobednej časti sa uskutočnil Networking fair, na ktorom sa okrem komerčného sektora zúčastnila aj Kancelária pre transfer technológií SAV. Doktorandi tak mali možnosť nadviazať spolupráce, dozvedieť sa viac o kariérnych možnostiach mimo akadémie alebo o posune v ich výskume. Nechýbali ani zaujímavé predstavenia odborníkov a ich kariérnych ciest či špeciálne workshopy v závere podujatia.

Projekt CARLiS je tak ukončený, spolupráca medzi partnermi projektu však ostáva naďalej. V nasledujúcich rokoch SAV plánuje pokračovať v školeniach doktorandov v podobe seminárov a workshopov, ktoré budú nadväzovať aj na pilotné školenia prebiehajúce v tomto roku.

 

Spracovala: Natália Feriančeková, KTT SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články