Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Juraj Koppel pri podpise Charty diverzity Slovensko

SAV sa stala právoplatným signatárom Charty diverzity Slovensko

23. 11. 2022 | videné 462-krát

Slovenská akadémia vied sa v utorok 22. novembra 2022 stala ďalším právoplatným signatárom Charty diverzity Slovensko. Na medzinárodnej konferencii Neurodiverzita na pracovisku dokument podpísal podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

Charta diverzity Slovensko je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu diverzity a inklúzie na pracoviskách. Podpi­som dokumentu sa zamestnávatelia zaväzujú vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a zamestnankyne, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie. Napomáhajú tak eliminovať riziko sťažností z hľadiska diskriminácie. Snaha organi­zácie o rôznorodosť zároveň znamená budovanie pozitívneho obrazu organizácie pred jej klientmi, zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi.

Charta diverzity Slovensko svojimi aktivitami podporuje napĺňanie Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), na ktorých sa v roku 2015 dohodli svetoví lídri a ktorých dosahovanie pomáha pretvárať svet na lepšie miesto pre život. Viac podrobností TU

Medzi signatárov Charty diverzity Slovensko patria okrem iných Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenské národné divadlo, Kancelária prezidenta SR, Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Národný inšpektorát práce, British Council Slovensko, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Marek Mucha

 

Súvisiace články