Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na podujatie

Pozvánka na uvedenie novej publikácie Krajina a krajinné útvary Slovenska

23. 11. 2022 | videné 478-krát

Geografický ústav SAV, v. v. i., pozýva na slávnostné uvedenie novej publikácie Krajina a krajinné útvary Slovenska autorov Milana Lehotského z Geografického ústavu SAV, v. v. i., a Martina Boltižiara z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie sa uskutoční 29. novembra 2022 o 14. h v priestoroch Malého kongresového centra SAV na Štefánikovej 3 v Bratislave.

Publikácia Krajina a krajinné útvary Slovenska poskytuje atraktívny fyziografický prehľad najvýznamnejších krajinných celkov Slovenska a s nimi spojených charakteristických tvarov krajiny. Popisuje hlavné hnacie faktory ich vývoja a význam pre geoochranu a geoturizmus.

Kniha je bohato ilustrovaná a poskytuje čitateľovi poučné aj zábavné opisy vybraných lokalít v rámci ich regionálneho geografického a geologického prostredia – od Vysokých Tatier s ľadovcovým reliéfom ako najvyššie položenej oblasti Karpát až po jaskyne a nížiny s prihliadnutím na fluviálnu, gravitačnú, krasovú a štruktúrnu krajinu Slovenska.

Kniha má tri časti:

  1. Úvod – všeobecný rámec fyzickej geografie Slovenska
  2. Geomorfologická krajina – príspevky zaoberajúce sa kľúčovými geomorfologickými oblasťami
  3. Ochrana geodedičstva a krajiny, aktualizovaná vízia o lokalitách geomorfologického/geologického dedičstva a politika ochrany krajiny na Slovensku.

 

Podľa vydavateľstva kniha bude prínosná hlavne pre vedcov, vedcov a všetkých čitateľov, ktorí sa zaujímajú o geomorfológiu, geológiu, fyzickú geografiu, geodedičstvo, krajinnú turistiku a ochranu životného prostredia. Môže tiež poslúžiť pri vysokoškolskom a postgraduálnom štúdiu v oblasti vedy o Zemi a životnom prostredí.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články