Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava: RNDr. Boris Klempa, DrSc., predseda Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i.; ocenená Mgr. Lenka Tomášová, PhD.; prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.; Daniela Polakovičová; ocenená RNDr. Viktória Čabanová, PhD.; Pavol Čekan, PhD., predseda poroty a CEO spoločnosti MultiplexDX, s. r. o.

Víťazi pilotného ročníka Talent BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov 2022

21. 11. 2022 | zhliadnuté 469-krát

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., (BMC SAV, v. v. i.) vyhlásilo v máji tohto roku prvý ročník internej súťaže TALENT BMC SAV. Je určená pre mladých vedeckých pracovníkov a jej cieľom je oceniť ich doterajšiu vedeckú činnosť. Do súťaže sa zapojilo trinásť mladých vedcov so svojimi projektmi a témami, spomedzi ktorých odborná porota vyberala troch. Ocenenie bolo spojené so sponzorským darom od spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., a aj s finančnou odmenou. 

TALENT BMC SAV iniciovalo vedenie BMC SAV, v. v. i., spoločne s vedeckou radou. Predsedom poroty, ktorá pozostávala z externých členov Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i., bol Pavol Čekan, PhD., CEO, zo spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., ako predstaviteľ hlavného sponzora prvého ročníka.

Hostí na úvod vyhlasovania víťazov súťaže privítal RNDr. Boris Klempa, DrSc., predseda Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i., ktorý poodhalil myšlienku vzniku ocenenia. „Inšpirovala nás k tomu spolupráca so spoločnosťou MultiplexDX, s. r. o., počas pandémie. Vzájomná spolupráca na PCR kitoch sa okrem iného pretavila do zmluvného vzťahu, z finančných prostriedkov ktorého je dnešné ocenenie financované.“ Ich využitím aj na tento účel chce vedenie BMC SAV, v. v. i., ukázať mladým vedcom, že „sme radi, že sú tu, chceme ich podporiť a sme si vedomí, že sú naša budúcnosť“, uviedol Dr. Klempa.

Predseda poroty Dr. Pavol Čekan pri odovzdávaní ocenení skonštatoval, že kvalita projektov bola vysoká a veľmi vyrovnaná. „Pozíciu predsedu poroty som prijal s hrdosťou a cťou. Úroveň nominácií ma príjemne prekvapila a videl som na členoch poroty, že nie je jednoduché rozhodnúť. Každého nominanta sme poriadne prelustrovali, od veku výskumu, Hirschovho indexu až po impakt faktor ich článkov,“ zhodnotil rozhodovanie poroty jej predseda.

Ocenenie TALENT BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov v roku 2022 získali:

• RNDr. Viktória Čabanová, PhD. za výskum ekológie komármi prenášaných vírusov,

• Mgr. Jana Plavá, PhD. za výskum úlohy nádorovej strómy v chemorezistencii nádorov prsníka,

• Mgr. Lenka Tomášová, PhD. za výskum farmakologických efektov sírovodíka a oxidu dusného.

Vyhlásenia ocenenia sa zúčastnila i vzácna hostka, pani Daniela Polakovičová, manželka významného akademického maliara Dušana Polakoviča. Reprodukcia jeho diela s príznačným názvom Nepretržitý experiment, bola na základe súhlasu D. Polakovičovej súčasťou ceny mladým vedeckým talentom BMC SAV, v. v. i. Diela akademického maliara Dušana Polakoviča predstavila a Danielu Polakovičovú osobne privítala prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.

Okrem spomínanej umeleckej grafiky získali ocenené aj vecnú cenu vo forme notebooku od spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., a finančné ohodnotenie formou osobnej odmeny. Všetky tri víťazky prvého ročníka súťaže následne prezentovali svoje výsledky a plány do budúcnosti vo veľmi zaujímavých a inšpiratívnych prednáškach.

Na záver Dr. Boris Klempa, DrSc., opätovne pogratuloval držiteľkám, poďakoval sa im za zaujímavé prezentácie ocenených prác, vyzdvihol prácu poroty a vyjadril potešenie nad prípravou druhého ročníka.

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Ceplíková, BMC SAV, v. v. i.

Foto: autorka

Súvisiace články