Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z dní otvorených dverí v Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV, v. v. i.

TVT v Centre biovied SAV, v. v. i.: Žiaci sa zaujímali aj o štúdium

21. 11. 2022 | zhliadnuté 284-krát

Ústav biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV, v. v. i., privítal v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky (8.- 11. novembra 2022) viac ako 90 študentov zo štyroch bratislavských škôl (Gymnázium sv. Uršule, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Gymnázium Metodova a Evanjelické lýceum).

Počas dní otvorených dverí študenti nazreli do laboratórií ústavu, zoznámili sa s témami, ktoré rieši (napríklad štúdium rozmnožovania na modeli hovädzieho dobytka, spevavce a ich využitie vo výskume neurogenézy a ľudskej reči, chorioalantoická membrána vtákov ako model pre štúdium ochorení a liečebných metód atď.), a tiež si vyskúšali jednoduché experimenty.

Teší nás, že otázky študentov smerovali nielen k vedeckým problémom, ale aj k možnostiam štúdia. To je pre nás nádejou, že ako jednu z možností pre ich budúce uplatnenie v profesijnom živote budú zvažovať aj vedu.

 

Text a foto: Jana Jankovičová, CBGŽ CB SAV, v. v. i.

Súvisiace články