Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Mgr. Ivana Kozelová, PhD., a Ing. Andrej Raniak, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., a ich praktické prednášky z prostredia GIS

Seminár Hospodárenie s vodou v krajine

11. 11. 2022 | zhliadnuté 395-krát

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i,. v spolupráci s GWP Slovakia usporiadali 9. novembra 2022 v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky seminár s názvom Hospodárenie s vodou v krajine. Na seminári vystúpili poprední odborníci z vedeckej obce i mimovládneho sektora.

Odborníci vo svojich prednáškach poukázali na to, že voda v krajine je dôležitým ekologickým a ekonomickým zdrojom, je domovom, dopravnou cestou i regulátorom klímy. Významne určuje a sústavne ovplyvňuje vlastnosti krajiny. Obsah vody v krajine determinuje spôsoby využívania krajiny a diferencuje existenciu ekosystémov. Odborníci poukázali aj na to,  aké má naša krajina problémy, či je odolná voči vodnej a veternej erózii, vysychaniu a povodniam, problémom, ktoré vznikajú vplyvom výraznejších extrémov počasia súvisiacich s klimatickou zmenou.

Téma oslovila mladú generáciu aj odbornú verejnosť, o čom svedčila hojná účasť aj veľmi rozvinutá odborná diskusia.

Ďakujeme odborníkom za kvalitné prednášky a tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

Videozáznam zo seminára 

 

Spracovala: Viktória Miklósová, ÚKE SAV, v. v. i.

Foto: autorka

Súvisiace články