Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z podujatia

Prvé stretnutie štipendistov SASPRO 2

13. 10. 2022 | videné 712-krát

V pondelok 10. októbra 2022 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského za účasti všetkých partnerov projektu SAV, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity uskutočnilo prvé stretnutie štipendistov programu SASPRO 2. V krátkych prezentáciách predstavili svoje projekty a uviedli ciele, ktoré chcú dosiahnuť.

Pozvanie na podujatie prijali aj zástupcovia predsedníctva SAV – Mgr. Martin Venhart, PhD. , Ing. Marek Radvanský, PhD., predseda Hodnotiacej komisie SASPRO 2 za oddelenie vied SAV o neživej prírode RNDr. Aleš Kučera, CSc., – a prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Štipendisti absolvovali stretnutie so zástupkyňou z Výkonnej agentúry pre výskum (REA-Research Executive Agency) v Bruseli Brigittou Bőszeovou, ktorú zaujímal priebeh výberového konania,  negociácie ich pracovných pobytov a pracovné podmienky na hostiteľských organizáciách. Po prezentáciách sa uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátorov projektu a zástupkyne REA týkajúce sa priebežnej správy projektu. Podujatie ukončila neformálna diskusia zúčastnených.

Fotogaléria z podujatia

 

Spracovala: Eva Krištofová, OVV SAV

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články