Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na konferenciu

Odborná konferencia COINTT: Ako môžu pomôcť akademici podnikateľom

13. 10. 2022 | zhliadnuté 362-krát

Prečo sa majú podnikatelia obracať viac na vedeckú obec? Za úspešným objavom býva často úspešný proces takzvaného transferu technológií. Jeho jednotlivé krok prenášajú inovácie do praxe aj predmetné duševné vlastníctvo chránia. Tomuto procesu je určená odborná konferencia COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer), ktorá sa uskutoční 18. – 19.  októbra 2022 v prezenčnej forme v konferenčných priestoroch Hotela Saffron v Bratislave. Konferenciu organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied je hlavným partnerom podujatia.

S účastníkmi  konferencie COINTT sa o svoje viac ako pätnásťročné skúsenosti podelí aj taliansky zástupca z Bolonskej univerzity Shiva Loccisano, výkonný riaditeľ spoločnosti BeHold, ktorá spravuje spin-offy, spin-outy či akcie Bolonskej univerzity. Jeho bohaté skúsenosti zo spolupráce s komerčnou sférou doplní slovenský kontext, ktorý uvedie Lucia Rybanská, riaditeľka know-how centra na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. „Keynote prezentácia priblíži, aké metódy nadväzovania spolupráce, vo vzťahu ku komerčnej sfére, využívajú univerzity a iné vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku a v zahraničí. Venovať sa bude aj konkrétnym pracoviskám a iným nástrojom v tejto oblasti. V rámci programového vstupu odznejú dve prezentácie. Prvá poskytne prehľad, ako transfer technológií a vedomostí funguje v zahraničí, konkrétne v Taliansku. Druhá z pohľadu know-how centra STU predstaví konkrétnu situáciu zo Slovenska,“ konštatuje Lenka Bednárová z organizačného tímu konferencie, odboru transferu technológií CVTI SR.

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Za svoju prácu a prístup sú oceňovaní vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy v troch kategóriách: Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií. „Hlavnou motiváciou k oceňovaniu je ďalšia motivácia. Motivácia akademického prostredia, vedy a výskumu k aktívnemu prístupu k procesu transferu technológií. V reči podnikania, ich výskum, ich inovácie sa vďaka ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii, stávajú tým, čo 'predáva',“ ozrejmuje L. Bednárová.       

Súčasťou konferencie bude aj panelová diskusia Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?, na ktorej vystúpi aj predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Viac informácií o podujatí ponúka oficiálna webová stránka www.cointt.sk. Priaznivci startupov, inovácií, ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie sa majú možnosť stále registrovať na uvedenej webovej stránke. Účasť na podujatí je bezplatná.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články