Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Opustil nás RNDr. Ferenc Szőcs, DrSc.

11. 10. 2022 | videné 762-krát

Gymnaziálne štúdium začaté v Budapešti ukončil maturitou v Komárne (1953). Vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v odbore fyzika ukončil v roku 1958. V rokoch 1958-1961 pracoval vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave a od roku 1961 sa stal vedeckým pracovníkom Ústavu polymérov SAV v Bratislave.

Okrem vedeckej činnosti sa venoval aj politike – niekoľko rokov pôsobil aj ako člen československého Federálneho zhromaždenia.

Česť jeho pamiatke.

Súvisiace články