Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Mladí vedeckí pracovníci sa môžu uchádzať o postdoktorandské pobyty v Japonsku

5. 10. 2022 | zhliadnuté 371-krát

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ponúka 1 voľné miesto pre jedno až dvojročné postdoktorandské stážové pobyty pre vedeckých pracovníkov, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred nie viac ako 6 rokmi. Stážové pobyty sú zamerané na prírodné, technické a spoločenské vedy. Konečný termín podávania prihlášok je 31.1. 2023.

JSPS hradí pobytové náklady (spiatočnú letenku, mesačné vreckové vo výške 362,000 jenov, vzniknuté výdavky vo výške 200,000 jenov, cestovné poistenie). Podmienkou úspešnosti návrhu je pozvanie od japonského hostiteľa. Všetky dokumenty musia byť v angličtine, resp. v japončine. Prihlášky je potrebné adresovať na Odbor medzinárodnej spolupráce SAV (OMS SAV), ktorý prihlášku zašle na JSPS a bude informovať uchádzačov o výsledkoch výberového konania.

Viac informácií nájdete na stránke OMS SAV:

Spracovala: Ľudmila Dolná

Foto: OMS SAV

 

 

Súvisiace články