Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dr. Kanďárová a Dr. Prnová počas Európskej noci výskumníkov 2022

Keď idú testy bez zvierat

4. 10. 2022 | zhliadnuté 457-krát

Toxikológia 21. storočia nazvali tohtoročné zameranie svojho vedeckého stánku v bratislavskej Starej Tržnici výskumníci z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Ponúkal návštevníckom možnosť zoznámiť s princípmi počítačového modelovania toxikologických vlastností látok, či spoznať, ako vyzerá testovanie bezpečnosti liekov, chemikálií či spotrebiteľských produktov.

Máme tu ukážky toho, ako sa hodnotí bezpečnosť a účinnosť látok rôznymi spôsobmi. V súčasnosti sa množstvo liečiv testuje ešte na zvieratách, a možno tu vidieť preparáty z takýchto experimentov. Ale návštevníkom stánku ukazujeme aj alternatívy, teda ako možno testovať tak, že sa zvieratá z toho procesu vynechajú. Niečo dokážeme otestovať na bunkových a tkanivových kultúrach, 3D modeloch a na molekulovom modelovaní,“ hovorí Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD. Jej kolegyňa Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT, upozorňuje na bežiace video, ktoré hosťom vedeckého stánku približuje, ako sa pracuje s 3D tkanivovými kultúrami ľudskej kože a rohovky.

Táto vedkyňa len nedávno získala prestížnu cenu EUROTOX Award Lecture, ktorú udeľuje Federácia európskych toxikológov a toxikologických spoločností EUROTOX vedcom a vedkyniam, ktorí svojím výnimočným úsilím prispeli do výskumu v oblasti toxikológie liečiv či chemických látok. Organizácia EUROTOX ocenila jej zásadný príspevok v oblasti alternatívnych metód, nazývaných aj NAMs (New Approach Methodologies), ktoré využívajú inovatívne prístupy, bez nutnosti testovania na zvieratách (viac na inom mieste). „Rekonštituované 3D tkanivové kultúry sú veľkou inováciou v toxikológii, pretože  umožňujú testovať chemické látky, kozmetiku a farmaceutické prípravky v tých istých podmienkach, ako keby išlo o test na zvieracej či ľudskej koži. Testované látky nemusíme riediť, prípadne hľadať vhodné rozpúšťadlo, ktoré môže pozmeňovať vlastnosti testovaných látok... Ako ich potrebujeme otestovať, tak ich môžeme aplikovať na 3D tkanivové modely,“ hovorí toxikologička.

Ako pripomína, v tejto oblasti sa podarilo nahradiť testovanie na zvieratách pre zhodnotenie kožnej i očnej dráždivosti a leptavosti. Bunkové a tkanivové kultúry umožňujú robiť aj testy fototoxicity a genotoxicity bez pokusných zvierat... „V oblasti topickej toxicity, teda keď sa látky testujú na koži, či aplikujú do oka a testuje sa lokálny efekt sa podarilo testovanie na zvieratách nahradiť takmer úplne,“ zdôrazňuje doktorka Kanďárová, ktorá sa tejto stránke výskumu venuje už roky a je okrem iného aj spoluautorkou štyroch nariadení OECD a jednej ISO smernice v tejto sfére.

FOTOGALÉRIA SAV na Európskej noci výskumníkov 2022

Spracoval: Martin Podstupka

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články