Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pamätná plaketa SAV pre Janu Konôpkovú

Pamätná plaketa SAV pre Janu Konôpkovú

3. 10. 2022 | zhliadnuté 615-krát

V stredu 28. septembra 2022 si vedúca Arboréta Mlyňany SAV, Ing. Jana Konôpková, PhD, prevzala z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka Pamätnú plaketu SAV. Predsedníctvo SAV jej vyznamenanie udelilo pri príležitosti životného jubilea. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo počas osláv 130. výročia založenia arboréta, ktoré je v súčasnosti detašovaným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. (ÚEL SAV, v. v. i.).

Dr. Jana Konôpková je odborníčkou v oblasti agrochémie a výživy rastlín. Jej pôsobenie v SAV sa začalo 1. 12. 1991, kedy začala pracovať v Arboréte Mlyňany – na Ústave dendrobiológie SAV a to na Oddelení systematiky a ekológie drevín. Po zrušení Ústavu dendrobiológie v roku 1993 došlo k pripojeniu vedeckej zložky Arboréta Mlyňany k ÚEL SAV vo Zvolene, vytvorením Pobočky biológie drevín v Nitre, kde pracovala až do roku 2002. V roku 2002 sa Dr. Jana Konôpková opäť vrátila do Arboréta Mlyňany SAV, ktoré bolo v tom čase špecializovaným pracoviskom SAV. V roku 2013 bola vymenovaná za riaditeľku Arboréta Mlyňany SAV. Od zlúčenia Arboréta Mlyňany s ÚEL SAV 1. 07. 2014, pôsobí vo  funkcii  vedúcej  Arboréta   Mlyňany.

“Okrem vedeckého prínosu, je nevyhnutné vyzdvihnúť mimoriadny manažérsky prínos Dr. Jany Konôpkovej pre pracovisko i celú SAV, jednak z pohľadu  riadenia  Arboréta  Mlyňany, tak  i organizovani a nespočetného množstva popularizačných aktivít v arboréte. Výrazným podielom sa zaslúžila o vybudovanie  infraštruktúry, ktorá umožňuje  realizovať projekt - špeciálny výučbový program v prostredí arboréta, zdôraznil prof. Karol Marhold v príhovore.

Výučbový program poskytuje nielen vedomosti o stromoch, ekosystémoch, ich zraniteľnosti, ale oslovuje  aj  emocionálnu  stránku, získavanie zručností i celostný rozvoj osobnosti detí. Je tak významným príspevkom k environmentálnej výchove detí a mládeže.  Uvedené aktivity sú  veľmi  pozitívne  vnímané  najmä  v prostredí  základných a stredných škôl a významne prispievajú k zviditeľneniu pracoviska i celej SAV.

Celé znenie laudácia nájdete v prílohe na konci textu.


Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Arborétum Mlyňany SAV

 

Súvisiace články