Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Portrét autorky

Pozvánka na prezentáciu vedeckej monografie

26. 9. 2022 | zhliadnuté 230-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i. pozýva na prezentáciu novej vedeckej monografie Dobroty Pucherovej s názvom Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing. A 21st-Century Global Context /Feminizmus a modernita v literatúre anglofónnych afrických autoriek: globálny kontext 21. storočia. Monografia vyšla v medzinárodnom vydavateľstve Routledge. Prezentácia publikácie sa uskutoční v stredu 28. septembra 2022 o 10.00 hod. zasadacej miestnosti Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Monografia prehodnocuje posledných 60 rokov tvorby anglofónnych afrických autoriek z transnárodnej a trans-historickej feministickej perspektívy namiesto z postkoloniálnej, z ktorej boli tieto texty tradične interpretované. Takýmto porovnávacím prístupom identifikuje podobnosti naprieč časom a priestorom, ktoré umožňujú situovať písanie anglofónnych Afričaniek ako integrálnu súčasť ženskej literárnej histórie. Čítaním tejto literatúry v porovnávacom kontexte so západnými autorkami od 18. storočia, monografia zdôrazňuje univerzálnosť patriarchálneho zneužívania „tradícií“ na utláčanie žien, paralely medzi ženskými hnutiami po celom svete a z toho vyplývajúce podobnosti vo feministickej imaginácii. Ústrednou myšlienkou monografie je, že africký feminizmus zažíva v 21. storočí zásadný epistemický posun: od kultúrne uzavretého k otvorenému feminizmu, ktorý konceptualizuje africké ženské identity cez riskantné otvorenie sa druhému, transkultúrnosť a kultúrny preklad. Podobne ako západné feministky v 60. rokoch 20. storočia, súčasné africké spisovateľky sústreďujú svoju pozornosť na ženské telo ako primárny priestor ženského útlaku a oslobodenia a prekoncipujú feminizmus ako nárok na rešpektovanie univerzálnych ľudských práv ženy, čím aktívne prispievajú ku globálnemu diskurzu o rodovej problematike, modernite a demokracii.

Z recenzných posudkov:

"This is an extremely relevant and bold move to look at the women’s writing in terms of what is going on the continent, comparing it to similar moments of the rise of women’s writing in other parts of the world including Eastern Europe and thinking of it through terms of strategic and thematic interventions. The political point that the book makes about liberation and democracy questions assumptions that have long needed interrogation. That is to say a clear reading of the last 60 years of Anglophone women’s writing from a transnational and transhistorical feminist perspective is long overdue." Abena Busia, Professor of Women’s and Gender Studies, Rutgers University, USA

"This is an important contribution to research on African feminism by conceptualising it from a transnational and transcultural perspective. It puts the discourse at a global level, a shift from many insular discussions of African feminism. The choice of texts opens up multiple avenues for engaging with these topics from many different African contexts. The material is very timely and the scholarship is outstanding. A must-read for any student researching African feminism." Naomi Nkealah, University of Witwatersrand, South Africa

"In Pucherová's bold foray into twenty-first-century Feminist writing from Sub-Saharan Africa, the F-word stands tall and proud, yet in relational, transhistorical and transnational symbiosis with Euro-American feminisms. This may anger Afrocentrists, but the fact is that this fierce cohort of African Amazons is honing new, global tools and entexting a post-patriarchal Africa for women, womyn/womxn, transwomen and the rest of us." Chantal Zabus, Université Sorbonne Paris Nord

Viac o knihe: TU

Spracovala: Eva Andrejčáková, ÚStave svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: Archív D.P.

 

Súvisiace články